Nu finns P113 och P116 i Vattenbokhandeln

Publicerad: 11 oktober, 2021

Nu finns publikationerna om Effektiv underhåll (P113) och Förnyelseplanering (P116) att köpa i Vattenbokhandeln. Båda säljs enbart i digital form.

 

P113 Effektivt underhåll 

Underhållstänket som utvecklats via internationella standarder och processindustrin - överfört till VA-området. Hur man går från reaktivt till proaktivt arbetssätt samt de viktigaste aktiviteterna och begreppen. Hur dessa bör struktureras i underhållspyramiden och hur organisationen bör riggas. En kraftig omarbetning och modernisering av publikation P39. Köp i Vattenbokhandeln

 

P116 Förnyelseplanering 

Ny publikation baserad på tidigare handböcker och kursmaterial. Branschstandard och vägledning som beskriver ’tänket’ för planeringsprocessen och vilka analyser som bör göras. Köp i Vattenbokhandeln


Mer information inklusive stödfiler finns här.

Svenskt Vatten