SSTT på Norsk Vanns høstfagtreff

Publicerad: 19 september, 2016

Innkjøp av NoDig-tjenester – er dette uproblematisk? Nei, dessverre. SSTT setter dette temaet på agendaen 26.oktober på Norsk Vanns høstfagtreff i Oslo.

Høstens fagtreff ser nærmere på en rekke utfordringer innen vann- og avløpssektoren over seks ulike paralleller fordelt på to dager. I god tradisjon er en av parallellene i samarbeid med SSTT.

NoDig-kontrakter

Målet er at dette skal være en nyttig dag for alle som har ansvar for å vurdere, gjennomføre og følge opp innkjøp av NoDig-tjenester.

Dagen startes med en gjennomgang av kontraktsformer og kontraktsvilkår med praktiske eksempler på kontrakter innen de ulike NoDig-metodene med advokat Hans Cappelen. 

Gravefrie løsninger

Deretter blir det en praktisk gjennomgang av bruk av NS3420 på gravefrie løsninger med erfaringer fra Bærum. Turen går deretter til Skien, hvor vi får presentert en studentoppgave om slaghammerboring og bruk av NS3420. – Hvordan skal man vurdere og fordele risikoen ved boreprosjekter og er det mulig å dele risikoen?

Formiddagen avsluttes med en paneldiskusjon med foredragsholderne fra de første innleggene i panelet. Her blir det muligheter for diskusjon og meningsutveksling.

Ultralysscanning

Etter lunsj rettes fokus mot anskaffelsesprosessen – sett fra en entreprenørs side.

Siste del av dagen blir presentasjon av ulike prosjekter knyttet til NoDig eller fornying av ledningsnettet. Vi får en presentasjon av prosjektet ”To dig or not to dig”. Vi får høre om testing av fallmålingsutstyr og rørinspeksjon med hjelp av ultralydscanning.

 

Årets fagtreff holdes på Quality Hotel 33, Økern, Oslo.

Fullstendig program og påmelding – se norskvann.no.