Även BAB Rörtryckning har tecknat avtal med Sinfra

Publicerad: 8 oktober, 2021

Sinfra har ramavtal med flera aktörer inom schaktfria metoder.

Sinfra har ramavtal med flera aktörer inom schaktfria metoder.

Även BAB Rörtryckning har upprättat ett ramavtal med Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening, som är en medlemsägd nationell inköpscentral med huvudsyftet att sköta upphandlingar och ramavtal för produkter och tjänster till försörjningssektorn inom VA, fjärrvärme och el. Det betyder konkret att medlemmarna inte behöver genomföra egna upphandlingar utan gör avrop från Sinfras ramavtal.

Vi skrev nyligen om att Styrud fått ett ramavtal, men även BAB Rörtryckning åstadkom detsamma.

- Ja, vi har också tecknat avtal med Sinfra. Vi hade bäst priser på två av teknikerna, nämligen jordraket och styrd borrning, säger Mikael Holst, arbetschef på BAB Rörtryckning.

Ramavtalet gäller alltså ett rikstäckande avtal för jordraket, styrd borrning, styrd AT-borrning och hammarborrning.

- Kommunerna som är anslutna till Sinfra kan välja att anlita någon av oss entreprenörer som blivit utvalda.

BAB Rörtryckning har redan innan detta ramavtal även andra avtal med flera kommuner och aktörer runt om i landet.

- Men detta avtalet är det största, med flest anslutna kommuner.

Mikael Holst ser framför allt hur mindre kommuner kan ha fördelar.

- Detta avtal kan nog vara bra för framför allt de mindre kommunerna runt om i landet som inte har egna organisationer med kunskap om denna typ av arbeten. Då är det lättare för dem att handla upp schaktfria tjänster när grunden till avtal och inköp redan är lagda.

Precis hur mycket BAB kommer att få ut av avtalet är för tidigt att säga.

- Avtalet med Sinfra tecknades i (förra) veckan så det är svårt att säga hur mycket det kan ge oss, men potentiellt kan det bli bra!

Kan du beskriva arbetet du/ni lagt ner för att få fram ett sådant här avtal? 

- Det är som ett vanligt anbudsarbete. Sedan är detta rikstäckande med möjligheten att sätta olika priser för olika län, och detta har tagit lite mera tid i anspråk. En annan sak är att priserna på Pe-rör och stål har skenat till tokhöga nivåer senaste året och det har gett oss lite extra att fundera på gällande vilka prisnivåer man ska lägga sig på.

Ger ett sådant här avtal "ringar på vattnet", dvs underlättar att skriva andra typer av avtal? 

- Kanske till en viss del, men det är alltid slutpriset på sista raden som styr kundens beslut ändå.. Beror även på hur avtalet tas emot och nyttjas av beställarsidan.

Pågår just nu arbete för andra avtal? 

- Jadå, det gör det i princip alltid, både nya avtal och omförhandling av gamla.

Vad är du mest nöjd med när det gäller avtalet med Sinfra? 

- Att vi fick höga poäng totalt i upphandlingen, dvs hade bra priser överlag. Avtalet genererar förhoppningsvis en del arbete, både åt befintliga, men även nya kunder runt om i landet.

Fotnot: Som framgår av Sinfras hemsida så har organisationen även ramavtal när det gäller "nyförläggning med schaktfria metoder" med BCT Schaktfri Teknik, NCC Sverige, Nordic Drilling System samt Tofta Gård Borrteknik utöver Styrud och BAB Rörtryckning.

Jan Bjerkesjö