Min vardag - Jakob Kesselberg

Publicerad: 29 september, 2021

Vid senaste mötet i svenska arbetsgruppen inom SSTT deltog Jakob Kesselberg för första gången, som representant för SPOL, intressegruppen för spolbilsoperatörer. Den gruppens uppstartsmöte skedde i november förra hösten och föreningens arbetsgrupp håller nu på att arbeta fram riktlinjer för den framtida verksamheten med fokus på operatörernas dagliga arbetsmiljö och säkerhet.

I vår artikel förra hösten svarade Jakob Kesselberg på frågan om vilka som var gruppens viktigaste frågor.

- Kvalitet och säkerhet. Högtryck är viktigt för att göra rent inför filmning etc. Säkerhet är väldigt viktigt då man jobbar med tryck upp till 500 bar och vatten som är 85-90 grader varmt i människors boendemiljö etc. Vägen till detta är utbildning och framtagande av en potentiell "legitimation" typ Auktoriserad rörspolare.

Och på frågan om varför en spolgrupp behövs svarade han:

- Idag finns ingen egentlig kontroll på kompetensnivån på spoltjänster. Detta leder till att många kunder/beställare inom spoltjänster blir missnöjda med ojämna resultat eller till och med osäkert utförda uppdrag. Målet är att öka spolarnas kunskap och därmed status på marknaden vilket på sikt kommer leda till ökad kvalitet och säkerhet.

Jakob är Director och delägare av företaget Vretmaskin, som sedan 1978 försett den svenska marknaden med utrustning för rörinspektion och service av ledningsnäten. På företagets hemsida står att läsa: ”Vi på Vretmaskin har ett miljötänk som är närvarande i alla våra led: i sortimentsutveckling så väl som i beslutsprocesser och projektering. Vretmaskin är idag ISO-certifierat enligt Kvalitet 9001, Miljö 14001, Socialt ansvarstagande 26000 och Arbetsmiljö 45001. Förutom vår ISO-certifiering använder vi mestadels fossilfria bilar inom företaget, och arbetar oavbrutet och långsiktigt med förutsättningarna för ett så högkvalitativt underhåll och rörinspektionsarbete som möjligt – något som i högsta grad påverkar klimatet. Vi redovisar vårt klimatavtryck i vår hållbarhetsredovisning.”

I vår serie ”Min vardag” ställde vi några frågor till Jakob.

Vad har du för bakgrund, utbildning och hur länge har du varit i branschen?

- Jag är delägare på Vretmaskin AB. Ofärdig civilingenjör från elektroteknik på KTH som jag hoppade av och blev entreprenör. Har jobbat i branschen i 10 år. Fun fact: Jag pratar flytande tyska på modersmålsnivå.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Första espresson måste helst ner före 07:00. Sedan en mix av försäljning, bolagsstyrning, branschfrågor innan det bär av till hämtning av barn i skolan. 

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

- Just nu jobbar jag mycket intensivt med att koppla hållbarhetsfrågorna till mätbara tredjepartskontrollerade standarder så som ISO26000, hållbarhetsredovisning mm. Detta för att kunna garantera våra kunder att vi lever upp till de ställda kraven.

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Mötet med alla trevliga och spännande människor inom VA-Sverige. 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT/SPOL just nu?

- Att SPOL ska kunna leverera en ID06-godkänd yrkeslegitimation för spolare redan under 2022!

Jan Bjerkesjö