Ledningsnettet på NMBU må fornyes - vil ha rammeavtale

Publicerad: 28 september, 2021

Illustrasjonsfoto: Her er det strømperenovering som skal benyttes som renoveringsmetode for å unngå pigging og rivning av gulv og vegg, heter det i anbudet

Illustrasjonsfoto: Her er det strømperenovering som skal benyttes som renoveringsmetode for å unngå pigging og rivning av gulv og vegg, heter det i anbudet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet inviterer nå til konkurranse om rammeavtale på drift og vedlikehold av VA-ledningene på Campus Ås.

Det er VVS aktuelt som opplyser dette på sine nettsider. I følge nettstedet planlegger NMBU å inngå rammeavtale for løpende planlagt og akutt drift og vedlikehold av avløpsledninger ved NMBU Campus Ås. Rammeavtalen består av to kontraktsområder; renovering av innvendige avløpsledninger med strømpeforinger og løpende drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg med tilhørende konstruksjoner.

NMBU har en stor og sammensatt bygningsmasse. Flere av bygningene nærmer seg en alder på 100 år og flere av bygningene er verneverdige. Innvendige vann- og avløpsledninger har varierende standard, og særlig avløpsledningene i flere av bygningene er i dårlig stand og trenger renovering. Innvendige avløpsledninger er hovedsakelig av støpejern (soil), men bunnledninger av betong og glasserte teglrør kan også forekomme.

Uttrekksledningene fra bygning til hovedledning eller stakekum er hovedsakelig av betong, Her er det strømperenovering som skal benyttes som renoveringsmetode for å unngå pigging og rivning av gulv og vegg, heter det i anbudet 

Alle arbeider skal i utgangspunktet foregå via eksisterende stakepunkter. Kvalitet på eksisterende rørsystem danner grunnlag for kvalitet på installert strømpe. Det påhviler derfor entreprenør å undersøke og eventuelt bearbeide eksisterende rørsystem, for å oppnå best mulig kvalitet på ferdig produkt. Leverandøren må kunne dokumentere lang og bred erfaring med strømperenovering av innvendige og utvendige avløpsledninger.

Anskaffelsens verdi anslås til cirka 850 000 kroner, eks. mva. per år. Den øvre grensen for bruk av avtalen er 4 millioner kroner, eks.mva. Frist for å legge inn anbud er satt til 25.oktober.

 

Odd Borgestrand