Nasjonalt VA senter i Norge i 2018

Publicerad: 19 september, 2016

Bildet: Avdelingsdirektør i Oslo VAV og leder av styringsgruppa for det nasjonale kompetansesenteret for ledningsteknologi, Sigurd Grande, (t.v) tror på oppstart av senteret allerede i 2018. Foto: Odd Borgestrand

Leder i styringsgruppa for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi, avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, tror et kompetansesenter ved NMBU på Ås kan starte opp allerede i 2018.

Det kom fram under årskonferansen til Norsk Vann i Trondheim. Sigurd Grande var tydelig på at et kompetansesenter må komme av flere årsaker. Etter at det ble blåst liv i det opprinnelige RIN- prosjektet under Norsk Vanns årskonferanse på Hamar i 2014 går det nå sikkert framover mot realisering.

Oppgraderingsbehov i det norske ledningsnettet
og kompetanseheving i vannbransjen tvinger fram en helt annen aktivitet enn det vi ser i dag. Da trenger vi flere hundre nye medarbeidere som kan omsette de midlene som blir bevilget til gode VA-anlegg.
-Vi trenger kompetanse på alle nivåer, fra rørleggere, operatører, anleggsledere, rådgivere, ingeniører og sivilingeniører. Vi må ta i bruk alt som kommer av ny teknologi, og innføring i dette kan og bør skj ved et nasjonalt kompetansesenter, sa en meget engasjert Sigurd Grande.
-Vi må virkelig gjøre et krafttak for å trene opp dyktige folk, understreker lederen i styringsgruppa.
Grande var også leder av styringsgruppa for forprosjektet har konkludert med at senteret skal realiseres i tilknytning til NMBU på Ås.

Videreføring av arbeidet
er nå forankret i prosjektsystemet i Norsk Vann med en økonomisk ramme på èn million kroner. I tillegg til midler fra prosjektsystemet har Rørinspeksjon Norge, Ahlsell, Basal, Brødrene Dahl, Pam, Olimb og VA- og VVS produsentene bidratt med en halv million kroner i det videre prosjektarbeidet.
I den nye styringsgruppe er assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold prosjektleder, og tidligere Norsk Vann direktør Einar Melheim bidrar som rådgiver.
En rekke sentrale aktører innen norsk vannbransje er representert i styringsgruppa.
-Vi skal utvikle framtidens senter og nå er det innholdet som skal finpusses. Senteret skal ikke bli et studiested i konkurranse med andre etablerte læresteder. Det er den praktiske opplæringen som er viktigst for oss. Det betyr kurs og opplæring, produktinformasjon og demonstrasjon, forskning og utvikling. Kompetansesenteret skal bidra til et tettere samarbeid mellom kommuner/VA-selskaper, leverandører, rådgivere og undervisningsinstitusjoner og kursholdere om teknologiutvikling og kompetanseformidling, understreket Grande i sin oppdatering for konferansedeltakerne i Trondheim.

Finansiering
har hele tiden vært et viktig og spennende tema i prosjektet. Det har vært antydet et investeringsbehov på 8-10 millioner kroner, men like viktig er statlig støtte til drift av senteret.
Både etablering og drift må ha en solid grunnfinansiering i tillegg til inntekter senteret selv kan generere.
Det etableres nå arbeidsgrupper som skal se nærmere på opplæringsplaner. Her vil det bli lagt fram forslag til faglæreplaner, dimensjonering av fasiliteter og overordnet beskrivelse av anlegget.

NoDig-gruppe
Den andre arbeidsgruppa skal konsentrere seg om nyanlegg og NoDig.
Også her vil det bli lagt fram forslag til faglæreplaner, dimensjonering av fasiliteter og overordnet beskrivelse av anlegget. En stor workshop er planlagt på Gardermoen i midten av oktober.
Prosjektplanen legger opp til ferdigstillelse av hovedprosjektet ved utgangen av 2017, og en optimistisk Sigurd Grande antydet at det kan bli oppstart allerede i 2018.