Göteborg och Kungsbacka samverkar kring vatten och avlopp

Publicerad: 20 september, 2021

Göteborg får sitt vatten från Göta älv. Foto: Peter Svensson

Göteborg får sitt vatten från Göta älv. Foto: Peter Svensson

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.

-Det är ett viktigt steg för att se till att våra kommuninvånare även i framtiden får tillgång till bra och hälsosamt dricksvatten i kranen, säger Marianne Erlandson, direktör Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad får sitt vatten från Göta älv, Kungsbacka från Lygnern. Om någon av kommunerna tillfälligt riskerar att få brist på dricksvatten kommer man i framtiden att kunna hjälpa varandra. Klimatförändringarna med ökad nederbörd under vintern, fler torra somrar och mer extremt väder gör dricksvattenförsörjningen mer sårbar. Båda kommunerna växer dessutom snabbt och har stora behov av att bygga ut sina system.

-Avsiktsförklaringen innebär att våra kommuner samarbetar för att lösa utmaningar i vatten- och avloppsförsörjningen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, och att vi därmed minimerar risken för att invånare ska bli utan vatten i kranen säger Annika Malm, verksamhetschef Vatten & Avfall i Kungsbacka kommun.

 

Samverkar redan

Att samverka är inte nytt, Göteborg köper redan vatten från Kungsbacka för några områden som ligger nära kommungränsen. Denna avsiktsförklaring gör det möjligt att göra ett mycket större köp av vatten.

Avsiktsförklaringen gäller även ett fördjupat samarbete kring avloppssystemen. Syftet är att förbättra skyddet av miljön och att nyttja både kompetens och system mer optimalt i båda kommunerna.

-Vi har redan ett gott samarbete, men vi vill se möjligheter till synergier så att det totalt sett blir en smartare lösning för både Göteborg och Kungsbacka, som vi kan vinna på både miljömässigt och ekonomiskt, säger Annika Malm, Kungsbacka.

 

Skriver under avtal

Detta innebär ingen ökad kostnad för kommunerna i nuläget, utan är endast en avsiktsförklaring. Men för att kunna föra över så mycket vatten som krävs behöver båda kommunerna bygga ut sitt ledningsnät över kommungränsen. Varje kommun kommer endast betala för sina kommuninvånares nyttjande av de gemensamma vatten- och avloppssystemen.

Beslutet om avsiktsförklaringen är taget i båda nämnderna. Nu kommer de båda ordförandena och direktör respektive förvaltningschef att skriva under ett avtal.

-Det blir allt viktigare att kommuner och regioner samverkar för att lösa sina framtida utmaningar med vatten och avlopp. Vi ser därför detta som ett steg i rätt riktning, säger Marianne Erlandson, Göteborgs Stad.

Läs mer

Nyhet Göteborgs stad