Schaktfri rörinfodringsteknik för längre ledningssträckor

Publicerad: 16 september, 2021

INFODRING: Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige. Det är en typ av rörinfodring som passar bra vid längre ledningssträckor i stadsmiljö, där man vill undvika stora schaktarbeten.

Metoden kallas die-draw och innebär att ett nytt foder, ett PE-rör (polyetenrör), dras med en vinsch genom en form där rörets diameter krymper med 10-12 procent. Sedan dras det vidare in i den befintliga ledningen. När det nya röret har dragits igenom det befintliga röret släpper man dragkraften från vinschen och det nya röret återgår till sin nästan ursprungliga dimension. Detta ger den renoverade vattenledningen en nästan lika stor innerdiameter som tidigare.

Projektet vid Finspångsgatan genomförs med die-draw för att minska störningar i området. På så sätt behöver inte marken längs hela ledningssträckan grävas upp och genomförandet går fortare. Just nu pågår förberedande arbeten och senare i höst sker själva rörinfodringen. I slutet av 2021 beräknas ledningen att tas i drift.

 

Leveranssäkerhet tryggas

Ledningen som renoveras är en stålledning från 1960-talet och den är drabbad av rostangrepp både utvändigt och invändigt, mest vid skarvarna. Genom åren har många läckor har inträffat på ledningen och reparationerna har varit kostsamma. Ledningsrenoveringen görs för att ledningen ska vara i gott skick och trygga leveranssäkerheten framöver.

 

Metod från Storbritannien

Metoden die-draw kommer från Storbritannien där den använts i flera projekt, och i Norge genomfördes nyligen ett projekt med metoden. Norrvatten använder regelbundet andra metoder för schaktfri ledningsrenovering, men det här är första gången die-draw används och det är också första gången metoden används i Sverige.

Vilken metod som ska väljas i samband med ledningsrenovering beror på en rad faktorer, som ledningens längd, markförhållanden och omgivande bebyggelse.

 

Läs mer

Nyheter Norrvatten