Grøftefri innføring i Bergen i november

Publicerad: 16 september, 2021

Da er det endelig igjen klart for et fysisk kurs om NoDig metoder. Denne gang i Bergen, og datoene er 17. og 18.november. Påmeldingsfristen er satt til 3.november.

NoDig-kursene er spesielt beregnet på medarbeidere som jobber med ledningsfornyelse og som er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering. Som kursholdere stiller noen av landets fremste eksperter innen NoDig. Espen Killingmo i Sweco er kursansvarlig og han har med seg styreleder i SSTT og rådgiver i Asplan Viak, Borghild T. Folkedal. I tillegg vil også lokale ledningseiere og erfarne spesialentreprenører innen NoDig bidra med sin kompetanse, lover  kursansvarlig Espen Killingmo.

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.
Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng.
Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig.
Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd. 

2 dagers kurs med praktiske eksempler

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.
Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Programmet kan du se her.

Velkommen til Flesland

Dette kurset avholdes på Scandic Flesland, samme hotell som Norsk Vann benyttet for sin årskonferanse. Her er det flotte fasilliteter og bare fem minutters gange fra flyplassen. Bybanen bringer deg inn til Bergen sentrum på en trygg og god måte om du ønsker en tur inn til vestlandets hovedstad i løpet av oppholdet. Deltakerne som ønsker overnatting må bestille dette selv. Dette gjøres enten ved å ringe tlf: 55 14 03 00 eller sende epost til fleslandairport@scandichotels.com.
Henvis til blockid:. 47758942.

Påmeldingsfristen er satt til 3. november.

Odd Borgestrand