Norsk vannsenter viktig møteplass for læring og utvikling

Publicerad: 7 september, 2021

I en samtale etter Sjur Tveites innlegg ble Stortingspolitikerne Liv Kari Eskeland fra Høyre og Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet invitert til å formidle sine inntrykk av vannbransjen. Her med Norsk Vann direktør Thomas Breen som leder av samtalen

I en samtale etter Sjur Tveites innlegg ble Stortingspolitikerne Liv Kari Eskeland fra Høyre og Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet invitert til å formidle sine inntrykk av vannbransjen. Her med Norsk Vann direktør Thomas Breen som leder av samtalen

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur kan utgjøre en forskjell fordi hele verdikjeden er samlet i et felles eierskap. Den praktiske delen er viktig, og vi skal være en møteplass for ansatte i vannbransjens verdikjede.

Daglig leder i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, Sjur Tveite, kom til Bergen for å avgi situasjonsrapport til Norsk Vanns konferansedeltakere og samtidig benytte muligheten til å møte politikere, ledningseiere, rådgivere, leverandører og entreprenører for å lytte til verdikjedens innspill nå rett før den første totalentreprisen skal ut i markedet. Det er totalentreprise for bygg og utomhusanlegg som skal ut i markedet denne måneden.

Prosjekteringsgruppe

Han kunne også fortelle at det er opprettet en prosjekteringsgruppe for trenings og testfelt for VA. Gruppa består av Reidar Kveine, som her skal representere RIN og SSTT sine interesser. Videre Arnt Olav Holm, tidl. Vestfold Vann, Lars Edvard Stange, Oslo VAV, Vegard Nilsen, Vann og miljøteknikk, REALTEK og NMBU, Ivan Rosenborg, KROHNE, og Hendrik Panman, Kjeldaas. Einar Melheim blir sekretær for gruppa.  Det planlegges også å etablere ei referansegruppe for støtte, veiledning og forankring. Arbeidet i prosjekteringsgruppa vil pågå i perioden september – desember 2021 

Oppstart neste år

Målet er oppstart med leveranser i 2022, mens ferdigstillelse av bygg og anlegg vil være klart i årsskiftet 2022-2023. Fortsatt mangler 20 prosent i toppfinansiering, og under årskonferansen la direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, en forsiktig søknad til politikere fra både borgerlig og rødgrønn side, om å bla om noen ekstra kroner i forbindelse med kommende statsbudsjett.
Senteret skal bidra til verdiskaping gjennom flere arbeidsplasser i bransjen, satsing på innovasjon og teknologiutvikling. Videre skal senteret være et verktøy for overføring av teknologi og kompetanse fra andre bransjer, understreket Tveite
-Senteret kan gjøre en forskjell fordi hele verdikjeden er samlet i et felles eierskap. Det er en innovasjon i seg selv, mener Sjur Tveite.

Her er utdanningsinstitusjonene, forskning, utvikling og innovasjon, entreprenørene, produsentene, leverandører og grossister med i tillegg til rådgivende ingeniører og eierne av infrastrukturen og her skal sluttbrukerne definitivt være i førersetet.

 Innovasjon og ny teknologi

Senteret skal bidra til å utvikle ny teknologi og ta den i bruk, selv om det er krevende og innebærer risiko. Ofte lever man godt med det man alltid har gjort, men da står man på stedet hvil. Senteret kan bidra i å støtte de beslutningene som brukerne av ny og eksisterende teknologi og løsninger.
-Vi skal bidra til å bygge trygghet rundt de valg som skal tas av ledningseierne og vi skal delta i utviklingsarbeidet ved å tilby infrastruktur for testing, prosjektledelse og annet det er behov for.
Den praktiske delen er viktig. Vi skal være en møteplass for ansatte i vannbransjens verdikjede, understreket Tveite.
-Det kjøpes varer og tjenester for nærmere 20 milliarder kroner inn i norsk vannbransje i dag. Her er det flaskehalser som vi må fjerne for å øke kompetanse og fornyelsestakten. Omdømmebygging og synliggjøring av næringens verdiskaping er også viktig for oss, understreket Tveite.

Kunnskapsdeling

I en samtale etter Sjur Tveites innlegg ble Stortingspolitikerne Liv Kari Eskeland fra Høyre og Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet invitert til å formidle sine inntrykk av vannbransjen. Begge var enig om at mye handler om kunnskapsdeling og at infrastruktur under bakken ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener. 
-Det er fryktinngytende hvor stort etterslepet er, og det er i tillegg mangel på en samordnet styring av bransjen.  Vannbransjen har god grunn til å være utålmodig, men det er også en del jus i dette, og slike avklaringer har tatt tid. I lys av klimaendringene er det viktig at bransjen utvikler seg, mente Liv Kari Eskeland.

De to stortingspolitikerne var også enig om at det ligger store muligheter for verdiskaping og eksport i grønne næringer. Liv Kari Eskeland mente vannbransjen selv må gjøre seg relevante for en grønn satsing.  
-Som politikere får vi mange ulike innspill og derfor er det viktig at bransjen selv er konkret og tar mer regi. Det vil være en fordel for oss politikere. Kommunene må dessuten bli dyktigere bestillere og dere må snakke mer sammen på tvers av kommunegrenser og landsdeler, var hennes klare budskap.

Odd Borgestrand