Etterlyser styringssignaler fra nasjonale myndigheter

Publicerad: 7 september, 2021

Morten Finborud (t.v) og Thomes Trømborg leder hvert sitt interkommunale VA-selskap og er begge forkjempere for større enheter og en mer effektiv vannbransje. Nå er de sammen i Bergen for å debattere veien videre. Foto: Odd Borgestrand

Morten Finborud (t.v) og Thomes Trømborg leder hvert sitt interkommunale VA-selskap og er begge forkjempere for større enheter og en mer effektiv vannbransje. Nå er de sammen i Bergen for å debattere veien videre. Foto: Odd Borgestrand

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: -Rapporten om framtidens organisering av norsk vannbransje er dessverre så god den kan bli under dagens forutsetninger og hjelper oss strengt tatt ikke så mye overfor premissgiverne.

Det er reaksjonen fra daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Thomes Trømborg. Selskapene har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen.

Han konstaterer at rapporten ikke gir noen anbefaling på hvordan bransjen bør organiseres.
-Den sier derimot noe om at dagens organisering langt ifra er optimal. Små enheter, lite standardisering og manglende fagmiljø er noen av eksemplene.
Videre sier den både direkte og mellom linjene at VA-Norge ikke evner å samarbeide på grunn av dagens overordnede og lokale organisering gjennom ulike myndigheter, kommunegrenser og at premissgivere som Storting, departementer, fylker, tilsynsmyndigheter og lokalpolitikere ikke klarer å enes om en organisering som vil gi bedre ressursutnyttelse og tiltrekke seg kompetanse.

Trømborg mener rapporten påpeker utfordringer med rekruttering og lekkasje til konsulentbransjen. Den utfordrer i liten grad konsekvensen av at riktig kompetanse er svært kritisk, altså forståelsen av fremtidige VA behov og kunnskapen som skal til for å møte dem, mener han.

-Vår erfaring er at vi som selskap ofte blir lære-arena for nyansatte i konsulentselskapene. Det blir i praksis intet nytt under solen og vi fortsetter som tidligere. Tilgang til kompetanse er kritisk, men enda mer kritisk er tilgangen til og definering av kritisk kompetanse. Det er så vidt nevnt byggeledere og bestillerkompetanse i denne rapporten, men det er samtidig flere kritiske faggrupper som ikke er nevnt, fortsetter Trømborg, som likevel gir Norsk Vann honnør for at foreningen nå virkelig setter et klart fokus på utfordringene.

Før rapporten legitimt kan gi en konkret anbefaling må myndighetene på banen slik de har vært i forbindelse med renovasjon og kraft, mener Trømborg, som selv deltar på årskonferansen til Norsk Vann i Bergen denne uka.

-Dersom arbeidsgruppen hadde kommet med en klar anbefaling ville det ikke bidratt med noe, mener Trømborg. Han begrunner dette med fravær av sentrale myndigheters styringssignaler. Det er dilemmaet vi som bransje har i disse dager. Vi vil og ønsker å gjøre en bedre jobb, men har ikke sentral politikk og embetsverk med oss, mener Trømborg.
Debatten om veien videre for norsk vannbransje fortsetter under Norsk Vanns årskonferanse også onsdag med eget seminar.

Odd Borgestrand