Krevende å kvalitetssikre norske vannledninger

Publicerad: 26 augusti, 2021

Rørbrudd kan resultere i voldsomme vannmengder, fortalte Stein Linholt i Norva24  Flagstad under årskonferansen til RIN.

Rørbrudd kan resultere i voldsomme vannmengder, fortalte Stein Linholt i Norva24 Flagstad under årskonferansen til RIN.

De siste årene har norske rørinspektører oppdaget en stigende trend av lekkasjer i kummer som kommer prefabrikkerte med all innmat fra fabrikk. Her blir kunder og entreprenører informert om at ettertrekking av bolter ikke er nødvendig, noe som i mange tilfeller viser seg å være direkte feil.

Det sa avdelingsleder for kvalitetssikring av VA-anlegg i Norva24 Flagstad, Stein Linholt, under årets digitale fagkonferanse i regi av Rørinspeksjon Norge.  Linholt er også leder av RINs faggruppe for tetthetsprøving og desinfisering. Konferansen samlet et 60-talls deltakere denne gang.
Når en vannledning blir satt under trykk blir det ofte litt bevegelse i materialet og det medfører at boltene løsner. Skrudde flenseskjøter er også en stor utfordring. Dette være seg om de sitter i kummer eller om de er nedgravde. Lekkasje i kum er som regel enkel å fikse, men en nedgravd skrudd flens tar litt mere tid å ordne opp i, sa Linholt.

Han har også erfaring med lekkasjer på ventilsluser. Slusene tetter på normalt driftstrykk, men klarer ikke å holde tett når vi tester på 15 bar og oppover. Mange av disse ventilene må trekkes igjen godt over anbefalt moment for å holde tett.
-Andre typer lekkasjer som vi finner mellom kumsettene er i hovedsak på duktile ledninger hvor det har blitt brukt feil pakninger eller at man har vært unøyaktig ved legging, forklarte Linholt, som er blant operatørene her i landet med lang fartstid og høy kompetanse på dette feltet.

Linholt var også innom ulike områder hvor det er et stort forbedringspotensial. Det gjelder helt fra innlevering av anbud.
Her møter vi mange forskjellige oppsett av tilbudsforespørseler, med mye klipp og lim.
Ofte blir det oppgitt feil standarder som det skal testes etter, og firmaet hans opplever stadig oftere at det blir bedt om en rund sum.

Det mangler ikke på utfordringer på selve VA-anlegget, mente han. Korrespondanse mellom utførende entreprenør og ledningseier er i stor grad for dårlig. Ofte er entreprenør uvitende om hva som skal utføres og hva ledningseier krever av sluttkontroll.

-Vi ønsker om mulig å være med fra starten av og i planleggingen av sluttkontrollen, understreket Linholt.

Tilkomst til kummer er ofte en utfordring.I mange tilfeller er det grove anleggsveger fram til kummene, noe som gjør at vi ikke har lange nok slanger til å utføre kontrollen. Det er sjelden oppfylt rundt kummene. Entring blir dermed krevende. I de fleste tilfellene er det nødvendige å bruke stige opp til kummen før man må bruke stige ned igjen i kummen. Dårlig oppfylt rundt kummer kan også bli en utfordring da man trykktester vannledningen. Det skjer også at kummen flytter på seg.

Det er også en utfordring at ikke alle kummer har serviceventiler/tilkoblingsmuligheter. Dette er en stor utfordring både da det gjelder å få utført trykkprøving og desinfisering,  også med tanke på senere vedlikehold. I de tilfellene det er montert serviceventiler viser det seg at disse ofte ikke er i samsvar med ledningens størrelse. Enkelte ventil og T kryss leveres med ½ og ¾ tommer serviceventiler. Disse er for små, da det tar alt for lang tid å fylle opp lengre ledninger ved trykkprøving og desinfeksjon, forklarte han.

Odd Borgestrand