Rørinspeksjon Norges årsmøte går foran Ukeslutt i august

Publicerad: 20 augusti, 2021

Kommende uke er det Rørinspeksjon Norge sitt årsmøte som står i fokus, Ukeslutt utgår derfor denne måneden. Neste Ukeslutt blir fredag 24. september kl. 1330.

I septemberutgaven av Ukeslutt blir det presentasjon av et NoDig-prosjekt. Her vil vi dele erfaringer fra prosjektets deltakere, opplyser møteleder Martina Bergh Svedahl.

-Treffet har vist seg å være en uformell samling der bransjen kan utveksle erfaringer og oppdatere hverandre på temaer som kan bidra til å øke kompetansen og kvaliteten. Derfor er medlemmer både i SSTT og RIN velkommen til å komme med innspill til aktuelle temaer. Treffet er åpent for alle interesserte og uten deltakeravgift.

Link til neste Ukeslutt er her: Ukeslutt med RIN og SSTT 24.09.2021 klokka 1330,
Her er det bare å kopiere inn i din egen kalender og delta dersom du har anledning, sier Martina.