Sweco deltar när Norrvatten bygger ut för ökad kapacitet av dricksvatten

Publicerad: 5 juli, 2021

Foto Norrvatten

Foto Norrvatten

Sweco deltar vid om- och tillbyggnaden av Görvälnverket som i nuläget förser närmare 700 000 invånare i norra Storstockholm med dricksvatten. Ombyggnationen innebär att verket kommer kunna leverera trygg och hälsosam produktion av dricksvatten till en växande befolkning.

Görvälnverket drivs av Norrvatten som förser sina 14 medlemskommuner i norra Storstockholm med dricksvatten. För att möta tillväxten behöver den nuvarande produktionsmöjligheten utökas. Det innebär att verket behöver byggas ut för att öka kapaciteten, och ytterligare ett reningssteg behöver läggas till för att säkerställa att invånarna förses med god dricksvattenkvalitet även i framtiden.

- Det gläder oss att jobba i ett projekt som är en så viktig pusselbit för att möta en växande befolkning. Att hålla hög vattenkvalitet även framöver, och samtidigt säkerställa att kapaciteten är tillräcklig, är avgörande för kommuninvånarna. Arbetet kommer att pågå under lång tid i kombination med högt ställda krav på vår projektorganisation, och vi känner oss verkligen rustade för det, berättar Mikael Hollner, Gruppchef El- och automation på Sweco.

Sedan 2016 har Norrvatten genomfört utredningar och förstudier för att hitta en lösning för framtidens produktion av dricksvatten. Nu kvarstår planering för hur utbyggnaden av verkets kapacitet och rening ska ske.

Klart är att arbetet kommer ske i etapper där befolkningsutvecklingen kan komma att påverka byggtakten. Även konsultinsatserna sker etappvis vilket medför att stora delar av processen planeras efterhand.

Swecos ordervärde uppgår till omkring 70 miljoner kronor.

Sweco