Norsk Vannstandard krav ute på høring

Publicerad: 30 juni, 2021

Norsk Vann har nå lagt ut krav til høring, med frist for innspill fredag 10.september på grøfte- og ledningsutførelse, desinfeksjon og forankring

Norsk Vann har nå lagt ut krav til høring, med frist for innspill fredag 10.september på grøfte- og ledningsutførelse, desinfeksjon og forankring

Norsk Vann og rådet for Vannstandard arbeider med å utvikle Vannstandard, som skal erstatte de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blad. Nå er forslag til krav til utførelse av VA-anlegg ute på åpen høring. RIN og SSTT-medlemmer er velkommen med sine tilbakemeldinger.


Flere i SSTT har tidligere vært med på høringsrunder for utforming av og innspill på krav til NoDig-metoder for ny norsk Vannstandard.
Norsk Vann har nå lagt ut krav til følgende på høring, med frist for innspill fredag 10.september:

  • Grøfte- og ledningsutførelse
  • Desinfeksjon
  • Forankring

Det vil ikke bli sendt en samlet tilbakemelding fra SSTT for dette, men om dere eller noen av deres kollegaer har innspill, kan disse sendes direkte til Norsk Vann v/Astri Fagerhaug.
Fagerhaug forteller at Norsk Vann er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet.
-Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, med tilhørende veiledning, slik at vi sammen kan forme de riktige kravene for framtiden.

Bakgrunnen er at Norsk Vann og rådet for Vannstandard arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett nytt, helhetlig produkt.

Les om bakgrunnen for arbeidet her.

Forslag på krav til utførelse av VA-anlegg, med tilhørende veiledning, er utarbeidet av Norsk Vann. Kravene finner du her: 

Kravene er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet. 

  • Kravene skal være tydelige og bestemte.
  • Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
  • Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.

Veiledningsmateriellet gir forklaringer og gode svar på hvordan kravene kan innfris, fakta og annen relevant informasjon.
Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, med tilhørende veiledning, slik at vi sammen former de riktige kravene med god veiledning for framtiden. 

Formålet

Mål med det nye helhetlige produktet er å:
bidra til etablering av vann- og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid*
bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
ikke være til hinder for innovasjon
være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål
inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
samle alle krav og veiledninger på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i
bidra til kompetanseheving for vannbransjen og være et verktøy i utdanningssystemet
bli brukt i stor grad av samtlige målgrupper

Produktbeskrivelse
Det nye, helhetlige produktet skal bestå av en dynamisk nettside hvor alle krav til forvaltning, etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er samlet. Produktet skal også bestå av beskrivelser og veiledning til hvordan kravene kan innfris, eller hvordan en oppgave kan utføres på en god måte. 
Det nye produktet skal bli et foretrukket verktøy hos kommunene og må følgelig ha høy kvalitet. Kommunene skal kunne bruke Vannstandard slik det foreligger på nettsiden. Det er likevel mulig for kommunen å legge inn egne, lokale bestemmelser, som erstatter eller supplerer kravene i vannstandarden.

Det er kommunen, både som myndighet og ledningseier, som er avsender av kravene som vil rettes til ulike målgrupper for det nye produktet. Utvikling av innholdet fra den eksisterende VA-normen med tilhørende VA/Miljø-blader prioriteres først. Det vil si krav fra kommunen som eier av det kommunale hovedledningsnettet. Denne høringen gjelder slike krav, se figuren nedenfor. Etter hvert skal vi arbeide med de øvrige VA/Miljø-bladene og nytt fagstoff.

Gjennomføring
Alt som legges inn i det nye produktet skal kvalitetssikres og settes sammen i et mer digitalt og fremtidsrettet oppsett, for å passe inn på den nye hjemmesiden. Denne høringen er et ledd i kvalitetssikringen. Nedenfor er en illustrasjon som strukturerer krav til vann- og avløpsanlegg fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet i et nytt produkt:

Forslag på krav til utførelse av VA-anlegg, med tilhørende veiledning. Les hele artikkelen på Norsk Vann sine nettsider  her.

 

Odd Borgestrand