Ökat nyttjande kan leda till mer omfattande bevattningsförbud

Publicerad: 30 juni, 2021

Ökat distansarbete samt ett varmare klimat är faktorer som påverkar vattenförbrukningen i svenska turistkommuner framöver.

Ökat distansarbete samt ett varmare klimat är faktorer som påverkar vattenförbrukningen i svenska turistkommuner framöver.

Förändrat klimat i kombination med nya beteenden för när och hur länge svenskarna besöker turistområden kan ge bestående konsekvenser på vattentillgången. En kartläggning gjord av analys- och teknikkonsultföretaget WSP tyder på att bevattningsförbud och ökad kontroll av vattenförbrukningen kommer krävas allt tidigare på året.

– Perioden med hög vattenförbrukning är längre än man tror i svenska semesterorter, det är inte bara juli månad som är kritisk. Särskilt under 2020 såg vi att många åkte ut till sina sommarhus och stugor redan vid påsk och stannade där längre perioder, ibland ända till skolstart. Ökat distansarbete samt ett torrare och varmare klimat innebär att den långa perioden med hög vattenförbrukning kan antas bli en realitet som svenska turistkommuner måste förhålla sig till, säger Ida Eriksson, VA-strategisk utredare på WSP.

De tre åren som ingår i WSPs kartläggning har haft olika karaktär. 2018 med sin varma, torra sommar, 2019 med en svalare och mer traditionell svensk sommar samt pandemiåret 2020. Med klimatförändringar och ökat distansarbete kan därför 2018 och 2020 års mätningar med hög sannolikhet representera hur våra framtida somrar kommer se ut.

– Ansvariga hos kommunerna måste vara vaksamma redan tidigt under våren, menar Ida Eriksson. Vädret i april och maj påverkar hur vattentillgången kommer se ut för resten av sommaren. Att tidigarelägga bevattningsförbud och öka bevakning av vattenförbrukningen kan vara avgörande för att bibehålla en god nivå på grundvattenmagasin samt kunna erbjuda en stabil vattenförsörjning under högsäsongen.

Men omfattande och långa bevattningsförbud kan bli besvärligt och opopulärt i längden. Därför menar Ida Eriksson att kommunerna även måste överväga att investera i ökad kapacitet.

– Det är ett dilemma för turistkommuner att avgöra om man ska anpassa kapaciteten för sommarbelastning eller vinterbelastning eftersom skillnaden är så stor. För stor kapacitet under tiden då man har låg förbrukning kan i sin tur leda till kvalitetsproblem, säger Ida Eriksson.

Det går dock att arbeta med att anpassa vattenförbrukningen för att minska topparna. Till exempel genom anvisningar för när under dygnet stora vattenuttag får göras och att erbjuda så kallat tekniskt vatten för bevattning av gräsmattor och liknande.

– Det viktiga är att plana ut kurvan, och det vet de flesta vad det innebär numera. Oftast är det inte den totala volymen vatten som är problemet utan det är att hantera topparna, säger Ida Eriksson.

 

WSP