STVF planerar för återstart av utbildningarna

Publicerad: 29 juni, 2021

Bild från IRG Rörinspektions hemsida.

Bild från IRG Rörinspektions hemsida.

STVF är just nu mitt i planeringen av att starta upp utbildningarna för rörinspektörer igen till hösten. Såväl nya kurstillfällen som uppgraderingstentamer ligger i pipeline och så fort lokaler och provövervakare är inbokade kommer provtillfällen och kurser att öppnas på hemsidan igen. Alla prov, både kurs- och uppgraderingstentamer, kommer från höstens kursstart att skivas digital via egen medtagen laptop.

Just nu arbetar Karin Lundwall Welin på kansliet med att kontakta personer som var anmälda till kursen i november som ställdes in. Dessutom finns ett antal personer på väntelistan som ska erbjudas plats på kommande kurser. 

- Vi kommer när all planering är klar att lägga upp kurstillfällen på hemsidan, säger Karin.

Dessutom pågår arbetet och planeringen inför att erbjuda personer som önskar skriva uppgraderingstentamen på flera platser i landet. När dessa lokaler och övervakare är inbokade kommer provtillfällena att öppnas på hemsidan.

STVF har utvecklat det efterfrågade intyget om arbetslivserfarenhet, vilket från höstens kurser kommer att begäras undertecknad av både kursdeltagare och företagets arbetsledare/vd gemensamt inför eventuellt utfärdande av auktorisation.
Intyget avses att utgöra del av processen att utfärda auktorisationen och ska lämnas in till kansliet i samband med avslutad kurs.

Om en kursdeltagare saknar efterfrågad arbetslivserfarenhet kommer den att ges möjlighet till att intjäna den efter genomgången utbildning.

 

Övergång till P122

Besked kring hur övergången till P122 kommer att påverka uppgarderingstentamen för befintliga auktoriserade rörinspektörer kan först ges efter sommaren eller under tidig höst. STVFs kurs mark planeras dock att anpassas efter den nya publikationen, redan till kurstillfället i slutet av oktober.

STVF har fått följande info från Magnus Bäckström hos Svenskt Vatten denna vecka:

”P122 planerar att publiceras i oktober 2021 och mer info kommer efter semestern. Svenskt Vatten övergår nu mer och mer till digitala publikationer, vilket efterfrågas utifrån tillgänglighet och hållbarhet. Man kommer att kunna köpa P122 som digital version (standard) direkt när den är fastställd och publicerad via Svenskt Vattens Vattenbokhandel,  men troligen också beställa tryckt version.

Här kan man ta del av remissversionen

 

Auktorisation i ID06

Då efterfrågan av STVFs eget behörighetskort i stort sett är obefintlig sedan lanseringen av möjligheten att få sin auktorisation inlagd i ID06 system har nu STVFs arbetsgrupp beslutat att det gamla behörighetskortet ska fållas ut. Dock erbjuds fortfarande möjligheten till beställning av det via kansliet, men då till ett självkostnadspris för den enstaka beställningen.

Intyget i pappersform kommer även att fortsättningsvis skickas ut vid godkänd auktorisering, som komplement till ID06.

 

Uppdämt behov

Har avsaknaden av utbildningar inneburit att vi nu har ett glapp när det gäller utbildade rörinspektörer? Vi ställde frågan till Christer Silver Holmberg i STVF.

- Avsaknaden av utbildningar har säkerligen skapat som ett ”uppdämt” behov ute i landet. Personligen har jag inte upplevt det som ett stort problem, utan vi brukar få de inspektioner utförda som vi har beställt och det är inte heller med någon större tidsfördröjning. Men det finns säkert företag runt om i Sverige som har fått jobba hårdare, de som redan haft auktorisationen, samtidigt så finns och har alltid funnits möjligheten att jobba med rörinspektioner även utan auktorisation, under förutsättning att man gör det med en typ av ”mentor/handledare” som har auktorisationen. Man ska ju ha jobbat ett år i branschen för att få ut sin auktorisation och som det sett ut med avsaknad av kurstillfällen så har man ju kunnat uppfylla det kravet innan kursen också, så när man gått kursen så har man sin ”arbetslivserfarenhet” klar också på en gång.

Hur stort är intresset för att gå utbildningarna tror du nu efter pandemin? 

- Nu är det säkert ett antal personer som passat på att skaffa sig sin arbetslivserfarenhet innan utbildningen, vilket i sin tur gör att de kan få sin auktorisation i direkt samband med utförd utbildning och tentamen.

 

Varför inte digitalt?

Varför har man valt att inte genomföra utbildningar digitalt under pandemin? 

- Som utbildningen är och har varit uppbyggd så har det i olika avseenden byggt på att man ses fysiskt, men vi har ju även börjat se över detta. Det har inte funnits några bra ”verktyg” för ”onlineutbildning” för dessa saker, men det har ju börjat komma bättre och bättre system även om inget av dem fortfarande inte är riktigt hundra bra till allt. 

- Vi håller på och ser över upplägget för utbildningarna och det är inte helt omöjligt att det kommer bli digitalt så småningom, men vi är inte riktigt på plats med det ännu. Det finns vissa kriterier som behöver uppfyllas, som att vi kan garantera att det är rätt person som utför tentamen exempelvis och det är en del av kravet för att kunna nyttja ID06-kompetensdatabas för auktorisationsbevis. Exempelvis tentamen måste vara kontrollerad att det är rätt person som utför och det enda sättet i dagsläget är ju på plats någonstans med en ”provvakt”.

 

Fyra kurser i höst

Kommer STVF anordna fler utbildningstillfällen jämfört med tidigare för att "komma ifatt"? 

- Vi har siktet inställt på två kurser för markförlagda ledningar och två för fastighetsförlagda ledningar under hösten. Med dem så räknar vi med att vi borde komma i ”fas” så att säga. Vi kommer ju även erbjuda uppdateringstentamen på i dagsläget tre platser runt om i landet - Umeå, Kungsbacka och Stockholm - utöver tentamenmöjligheten vid teknikträffen. Antalet tillfällen är dock inte bestämt, men minst ett tillfälle per plats under året, sedan får vi se i framtiden hur de kommer fördela sig, både geografiskt och antal tillfällen under ett år.

När tror du att P122 får fullt genomslag? 

- Planen för P122 är ju att släppa den färdig i oktober och börja nyttja den i utbildningarna. Sedan kommer det ju säkerligen vara en viss övergångsperiod, dels behöver ju rörinspektionssystemen ”anpassas” så de kan leverera med de nya koder som tillkommit, verksamhetssystemen behöver ju kunna hantera det samma, och dels som det ju säkerligen är ett antal stora projekt runt om i hela Sverige som har handlats upp med hänvisning till P93 och de lär ju få fortsätta ligga kvar enligt vad som bestämdes vid kontraktskrivningen. 

- Samtidigt så är det inte några krav som egentligen har ”ändrats”, utan den nya publikationen innehåller lite nya tydligare bilder på vissa observationer, kanske lite mer förklaringar på vissa delar, några fler observationskodningar, sånt man tidigare kanske ”rapporterat” som något annat och skrivit en förklarande text till. Så i det stora hela bör det inte ligga jättelångt bort att faktiskt kunna ha ”fullt genomslag” av den, utan det hänger egentligen på både beställarsidan och rörinspektörernas vilja att nyttja en mer komplett publikation och hur leverantörer av verksamhetssystem och inspektionsprogram kommer kunna svara upp mot det, säger Christer Silver Holmberg.

 

Första steget restplatser

- I första steget släpper vi nu resterande platser till kurs auktoriserad rörinspektör fastighet den 28-30 september, kurs auktoriserad rörinspektör mark den 19-21 oktober samt möjlighet till att skriva uppgarderingstentamen i samband med dessa kurser den 30 september och den 21 oktober, säger Karin Lundwall Welin på kansliet.

 - I nästa steg släpper vi ytterligare två kurstillfällen under hösten (november och december) samt inför hösten ytterligare tillfällen för uppgraderingstentamen.

En god idé kan alltså vara att hålla koll på "Kalendern" på SSTT hemsida eller "Kurser" på STVF hemsida.

Jan Bjerkesjö