Pluggkjøring med is fenget under Ukeslutt med SSTT og RIN

Publicerad: 25 juni, 2021

Stort engasjement under Ukeslutt med RIN og SSTT da temaet var pluggkjøring med is. Dette er en metode som er benyttet i Sverige de siste 6 årene, men som er nærmest ukjent i Norge. (Skjermdump)

Stort engasjement under Ukeslutt med RIN og SSTT da temaet var pluggkjøring med is. Dette er en metode som er benyttet i Sverige de siste 6 årene, men som er nærmest ukjent i Norge. (Skjermdump)

Siste ukeslutt før ferien med RIN og SSTT, der temaet var pluggkjøring med is som et alternativ til tradisjonell pluggkjøring av ledningsnettet, fenget de trettitalls deltakerne. Her var det mange spørsmål, og en innleder som ønsket samarbeid med både rørinspektører, ledningseiere og NoDig-entreprenører.

Innlederen Arve Martinsen, som er leder for innovasjon i Kaefer Energy, mente pluggkjøring med is er en både effektiv og innovativ rengjøringsteknikk. Mediet som blir brukt er isvann, som blir presset inn via en standard tilkobling som for eksempel via en brannhydrant.
Ispiggingen foregår med vann tilsatt husholdningssalt, som danner en «slush»-form og som følger vannrørets utforming. Dette er en teknologi som er utprøvd over flere år og som erstatter tradisjonell bruk av høytrykk spyling, svampkjøring, luftrensing eller skumpigg.

Skånsom og risikofri metode

Martinsen fanget opp metoden fra England, og mener ispigging er en miljøvennlig, skånsom, risikofri og kostnadseffektiv måte å fjerne løse sedimenter og biofilm fra vannforsyningsrør på.
Ispigging er en teknologi som brukes i flere bransjer, og for vannbransjen er dette en metode der ispiggene blir trykket gjennom vannledningen med nettets eget trykk.
Martinsen mente metoden har en rekke fordeler. Blant annet bruker metoden mindre vann og krever mindre opprydding i forhold til tradisjonell underjordisk rørspyling eller andre piggeteknikker. Han mente også dette er en risikofri løsning som etterlater rørene fullstendig ubeskadiget etter rengjøring.

Tilpasser seg rørets diameter

Når ispiggen føres inn i røret, danner den en halvflytende form som tilpasser seg røret, også når innvendig diameter endrer seg. Den ideelle størrelsen på røret er inntil 300 mm, men metoden kan benyttes i de fleste dimensjoner.
Martinsen mente metoden egner seg svært godt for lange ledningsstrekk. Varigheten av selve operasjonen varierer med lengde, diameter og rørmaterialet. Ha mente et ledningsstrekk på inntil fem kilometer kunne rengjøres i løpet av tre til fire timer.  
Til tross for enkelte skeptiske røster etter presentasjonen mente Martinsen at denne metoden er langt mer effektiv til å fjerne sedimenter og biofilm enn tradisjonell spyling.
Andre fordeler er at isen kan strømme gjennom alle diametere overganger og bend av rør. Dersom isen av en eller annen grunn skulle feste seg i rørene vil den etter hvert smelte og dermed utgjøre en svært lav risiko.

God tilgang på vann og is

Det er imidlertid viktig å ha rikelig tilgang av vann, og det må også produseres is i betydelige mengder ved større oppdrag. Det er foreløpig få installasjoner i Norge som kan håndtere denne type fabrikasjon av is. Kaefer Energy har imidlertid planer om å utvikle metoden videre, og håper på et tett samarbeid med aktører i norsk vannbransje.
På direkte forespørsel ble Martinsen og Kaefer Energy invitert til Lillehammer kommune for å kjøre en pilot i en fem kilometer lang sjøledning. 

Nysgjerrig og skeptisk

Deltakerne under Ukeslutt-treffet viste nysgjerrighet og kanskje også noe skepsis til metoden, men her er det snakk om å starte i det små og høste erfaring før man går på større oppdrag, ble det sagt fra møteledernes sin side.
Et av spørsmålene var om det rent hygienske blir godt nok ivaretatt så lenge det handler om rengjøring av drikkevannsledninger. Her mente Martinsen at dette ble godt i varetatt.  På spørsmål om metoden også kunne fjerne knoller i støpejernsledninger var svaret at dette foreløpig ikke er testet ut.

Under radaren i Norge

Rørinspeksjon Norges faglige sekretær, Martina B. Svedahl, er overrasket over at metoden ikke er mer kjent i Norge. Det viser seg nemlig at svenske Pollex har benyttet metoden siden 2015, i samarbeid med Suez Advanced Solutions UK, det samme selskapet som Kaefer Energy har innledet samarbeid med for det norske markedet.
På Pollex sin nettside forteller selskapet at rengjøring med is er en interessant teknikk, fordi metoden er både effektiv og skånsom.  Teknologien er et godt supplement til situasjoner og problemer der verken luft-vann-spyling eller Polly-Pig-rengjøring er et alternativ. Firmaet tilbyr metoden på rør opp til 400 mm i diameter og mener metoden er like effektivt på både vann- og trykkavløp.
Pollex mener metoden er spesielt god for sjøledninger.

Neste Ukeslutt med RIN og SSTT blir siste fredag i august, (27.august) og alle er velkommen til å foreslå aktuelle temaer til dette uformelle fagtreffet på nett. Da er det bare å ta kontakt med sekretariatet til RIN eller SSTT.