Sammanställning visar drastiska skillnader i VA-taxor

Publicerad: 24 juni, 2021

På Svenskt Vattens webb finns nu den årliga sammanställningen där taxorna analyseras och förklaras i rapportform. Vidare finns ett Excel-ark där samtliga kommuner finns med. 

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för "normalvillan" ligger på 5,1% vilket motsvarar ungefär den årliga takt som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig för att klara de framtida behoven. Flerfamiljshusets genomsnittliga höjning ligger på 4,6%.

"Vi är medvetna om att taxorna är komplicerade att förklara och innebär en stor kommunikativ utmaning för många medlemmar. Vi hoppas därför att denna sammanställning kan vara till hjälp", skriver Svenskt Vatten i sitt nyhetsbrev.

Läs mer

Svenskt Vatten