Forbereder 25-års jubileum for Hallingtreff

Publicerad: 18 juni, 2021

Deler av programkomiteen samlet til oppstartsmøte for Hallingtreff 2022. Fra venstre Tom A. Karlsen, Frode Berteig, Borghild T. Folkedal, Anders Hauge og Martina B. Svedahl. Sverre Tragethon deltok via link fra Sverige.

Deler av programkomiteen samlet til oppstartsmøte for Hallingtreff 2022. Fra venstre Tom A. Karlsen, Frode Berteig, Borghild T. Folkedal, Anders Hauge og Martina B. Svedahl. Sverre Tragethon deltok via link fra Sverige.

De første forberedelsene til Hallingtreff 2022 er i gang. En programkomité med lang erfaring i norsk vannbransje vil gjøre sitt ytterste for å utarbeide et aktuelt og spennende jubileumsprogram, der det igjen blir mulig å arrangere fabrikkbesøk hos Hallingplast AS og fagdager på Vestlia Resort på Geilo.

Jubileumsmarkeringen blir 10.-12. januar 2022, og arrangørene Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology håper på 300 deltakere, inklusiv et 20-talls utstillere.
«Oppstartsmøtet» for jubileumstreffet ble avholdt i Drammen denne uka, og programkomiteen er i år forsterket med veteranene Frode Berteig fra Bærum kommune og Tom A. Karlsen fra Cowi. De kjenner norsk vannbransje godt fra sine mange år i kommunal sektor og i rådgiverbransjen. Begge takket med glede ja til å bidra i programarbeidet. Rådgiverne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, begge fra Asplan Viak, vil også denne gang være frontfigurer under selve arrangementet. De representerer henholdsvis SSTT og RIN i tillegg til å være møteledere under de faglige seminarene på Vestlia Resort 11. og 12. januar. Program komiteen består i tillegg av tre medarbeidere i Hallingplast, nemlig assisterende daglig leder Sverre Tragethon, tidligere seniorrådgiver Roar Sannem og markedsansvarlig Anders Hauge. 

Variert program

Under oppstartsmøtet var det en rekke temaer som ble løftet fram, faktisk så mange at det kunne rekke for ei hel uke med faglige samtaler. Nå skal programkomiteen finne en spennende struktur for de ulike bolkene. Det er liten tvil om at det blir et sterkt fokus på klimautfordringer, gjenbruk, grønne løsninger, samspill og utviklingsprosjekter.

Siden Hallingtreff fortsatt skal være «praktikernes arena», vil det også bli en egen bolk med fokus på drift og vedlikehold, lover programlederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, - dog uten å binde seg til faste overskrifter for de enkelte bolkene nå før sommerferien.

Markerer 25 år

Hvordan 25-års jubileet skal markeres i detalj er det foreløpig for tidlig å si noe om. Historien startet med faglige samtaler mellom daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon og rådgivende ingeniør Arve Hansen. 

De ble kjent med hverandre på et seminar om såkalte infiltrasjonsgrøfter. Hansen hadde tidlig sansen for gravefrie metoder og utfordret Hallingplast på leveranser av nye rør inn i gamle avløpsrør som var overmodne for utskifting. I stedet for å grave opp kilometervis med rør mente Hansen det måtte være mulig å benytte de gamle rørene som ytterskall for nye og fleksible plastledninger. Hallingplast var på denne tiden en liten, lokal bedrift med korte beslutningsprosesser og tok utfordringen middelbart.
Hallingtreff ønsket helt fra starten å framstå som «VA-bransjens tankesmie». Derfor ble Hallingtreff en populær og viktig møteplass, spesielt for praktikerne. 
-Vi har gjennom årene arbeidet for å bygge opp om en gjensidig respekt mellom teoretikere og praktikere, og her mener jeg vi langt på vei har lykkes.
At aktører i norsk vannbransje også får et innblikk i produksjon og innovasjon i en av Nord-Europas mest moderne rørfabrikker er heller ingen ulempe, mente Arve Hansen. 

Steinar Tragethon understreker at Hallingtreffets fremste styrke er at folk i bransjen, og gjerne på tvers av bransjer, møtes ansikt til ansikt for de gode og konstruktive samtalene i uformelle omgivelser. Det er nettopp det som skjer på Ål og Geilo disse januardagene hvert år, mener han. Nå gleder han seg stort til gjensyn med mange kjente ansikter og til å hilse på nye som kanskje kommer til Hallingtreff for første gang.

SSTT-leder Borghild T. Folkedal vil ha en sentral rolle også under  Hallingtreff 25 år jubileum i januar 2022.

SSTT-leder Borghild T. Folkedal vil ha en sentral rolle også under Hallingtreff 25 år jubileum i januar 2022.

Odd Borgestrand