Bærekraft som hovedfokus på årets NoDig-konferanse

Publicerad: 17 juni, 2021

Det blir sterkt fokus på bærekraft under årets digitale årskonferanse i SSTT. (Illustrasjonsfoto)

Det blir sterkt fokus på bærekraft under årets digitale årskonferanse i SSTT. (Illustrasjonsfoto)

«Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn», blir overskriften for årets digitale NoDig-konferanse, som arrangeres 20.oktober. En rekke spennende temaer med dyktige forelesere er allerede spikret.

Blant temaene er miljøkrav i NoDig-konkurranser, kumrenovering og strømperenovering av vannledninger.
Selv om mange lengter etter å møtes fysisk etter alt for mange måneder nærmest i isolasjon på sine hjemmekontor, har styret i SSTT besluttet at også årets NoDig-konferanse skal avvikles digitalt. En rekke forelesere har allerede takket ja til å delta på konferansen

Her er noen smakebiter av årets program:

  • «Verdien av tid», Christen Ræstad
  • Miljøkrav i konkurranser, Oslo VAV v/Synne Sidenius
  • Bruk av supersuger/vakuumgraver som alternativ til gravemaskin i forbindelse med rørfornying, NORVA 24 v/Øystein Ulsnæs
  • Norsk Vann rapport 252/2020 "Kummer - Klassifisering og tilstandsvurdering", Asplan Viak v/Hans Jørgen Haugen
  • Kumrenovering, TroVA v/Jan Stenersen
  • Paneldialog om kumrenovering
  • Ledningseiers erfaringer med og krav til strømperenovering av vannledninger, Bergen kommune v/Trym Trovik
  • Bruk av NoDig gir reduksjon av utslipp og kostnader, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) v/Bjørn Solnes Skaar
  • Norge med gigantisk investeringsbehov - Ny mulighetsstudie, Cowi (trolig Tom A. Karlsen, ev. en kollega)
  • Aktuelt fra ISTT, Norsk Vann, Svensk Vatten, RIN og STVF

Nærmere informasjon om påmelding og link til seminaret vil komme rett over sommeren.

Odd Borgestrand