Kommer NoDig-konferensen 2022 ta färjan till Helsingfors?!

Publicerad: 16 juni, 2021

Samtidigt som planeringen inför årets NoDig-konferens i oktober intensifieras har den svenska arbetsgruppen inom SSTT nu satt ihop en projektgrupp inför arbetet med att planera för SSTT:s NoDig-konferens i oktober 2022. En idé som redan dykt upp är om konferensen ska ta Finlandsfärjan till internationella ISTT:s NoDig-konferens i Helsingfors.

- Det är en av det saker som projektgruppen ska ska titta på, säger Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen.

NoDig-konferensen 2022 kan verka avlägsen, men planeringen behöver redan nu starta och därför är en arbetsgrupp tillsatt och består av Stefan Indahl, David Jacobsson, Simon Åkerlund och Borghild Folkedal förutom Tomas själv. Eftersom den tidsmässigt ligger i fas med den internationella NoDig-konferensen i Helsingfors så kommer arbetsgruppen att fundera över om dessa två konferensen går att samordna på något sätt. 

- Vårt första möte kommer att vara 2 september och då har vi konferensarrangören Meet Again med oss.

Det kan bli frågan om en unik konferens som börjar på svensk mark, tar plats på Finlandsfärjan och sedan avslutas i Helsingfors lagom till att den internationella konferensen börjar.

- Ja, det kommer att bli något som vi inte gjort förut. Vi har alla dessa variabler att ta hänsyn till och få både våra medlemmar och samarbetspartners nöjda är det vi kommer att sikta på.

När det gäller ämnen för konferensen finns det redan en del idéer.

- Vi har kommit en bit när det gäller projekteringsanvisningar och metodöversikter, samtidigt som det händer mycket inom NoDig över hela världen. Något som kommer att ligga i fokus under en lång tid framöver är den minimala miljöpåverkan som NoDig-metoderna kan stoltsera med och våra miljösmarta metoder och lösningar.

Naturligtvis hoppas den svenska arbetsgruppen på att mötet 2022 kan bli ett fysiskt möte mellan medlemmar sedan fjolårets och årets NoDig-konferens har varit digitala.

- Det hoppas vi och det är vad vi planerar för.

Om du tittar i kristallkulan med sikte på 2022, kan du sen något redan nu?

- Som jag kan se nu är att intresset för NoDig-metoder blir mer och mer aktuellt, inte bara ur ett miljöperspektiv utan också genom kostnadsnytta genom hela projektet.  Så om jag tittar i kristallkulan så ser jag mer jobb, större utmaningar och att SSTT kommer att arbeta med att vara ledande inom vägledning för detta, tillsammans med våra samarbetspartner, säger Tomas Helenius.

Svenska arbetsgruppen ser också gärna att medlemmar skickar in förslag när det gäller ämnen som bör belysas på konferensen. Dessa kan skickas till Karin Lundwall Welin på kansliet.

Jan Bjerkesjö