Mønstrer av etter 40 år med rør

Publicerad: 15 juni, 2021

Bildet: Roar Sannem har et nært forhold til vann og sjø. Nå bytter han ut sjøledninger med båtliv og familieliv, men også enkeltoppdrag for Hallingplast. Foto: Odd Borgestrand

Bildet: Roar Sannem har et nært forhold til vann og sjø. Nå bytter han ut sjøledninger med båtliv og familieliv, men også enkeltoppdrag for Hallingplast. Foto: Odd Borgestrand

I en alder av 71 år er tiden kommet for å mønstre av etter snaue 15 år i Hallingplast og totalt drøyt 40 år med rør. Onsdag 16.juni var den offisielle datoen, og samme dag mønstret Roar Sannem på i sin Bavaria 30 fots seilbåt for seilas til hjemlige trakter, - Bergen.  

Den turen tar han sammen med sin bror og skipper Jan, og trolig mønstrer også yngstebror Knut på i skjærgården ved Farsund.  Med storebror Jan som styreleder i Hallingplast blir det nok plastprat mellom vindkastene på vei vestover, og er de heldig vil de møte et SESU-pipe slep fra Hardangerfjorden på vei mot Dundee i Skottland.

Salg og marked

Roar Sannem kom til Hallingplast i 2007 og hele tiden jobbet innen salg og marked. Han har opparbeidet seg et stort kontaktledd i norsk og internasjonal vannbransje.
-Årene går så alt for fort, og jeg skulle gjerne hatt Roar med videre inn i en ny epoke, der neste generasjon snart over roret. Roar har vært en sterk, tydelig og dyktig medarbeider. Han kom inn i en periode av bedriftens utvikling som gjorde at han ble en nøkkelperson i å bygge opp et solid salgsarbeid i tillegg til de kundene vi allerede hadde i porteføljen. Derfor skylder vi Roar et stort takk for hans medvirkning til den gode utviklingen vi har fått være med på i Hallingplast. Han kan faget og har også vært en god rådgiver både internt, men spesielt eksternt ut mot våre kunder, sier daglig leder i Hallingplast, Steinar Tragethon.

Bred bakgrunn

Roar er utdannet elektroingeniør og agronom og har i tillegg tre års markedsstudier.  Plastindustrien kjente han som sin egen bukselomme etter ulike salgs- og markedsleder-stillinger i flere bedrifter gjennom snaue 30 år.
-Jeg hadde erfaring fra et stort konsern, og kom til en familiebedrift der daglig leder var nøkkelpersonen i alt fra innkommende ordre til rørene var ferdig lesset og på vei østover eller vestover. Midt opp i det hele er det bare å «bøye seg i støvet» for den arbeidskapasiteten Steinar viste.  Heldigvis slapp han taket i noen av de daglige oppgavene og etter hvert klarte han å slippe taket i salg og marked, også forteller Roar.

Kvalitet som varemerke

-Det var store internasjonale selskaper som dominerte markedet på begynnelsen av 2000-tallet. Wavin, Uponor og Pipelife var spenstige konkurrenter for Hallingplast, men vår filosofi var at vi skulle konkurrere på å levere god kvalitet. Vi hadde ikke et mål om å bli markedsleder. Men det er et faktum at kundene fant oss, og det var våre kunder som også var våre ambassadører.
Vi var en liten aktør der hvem som helst kunne stikke innom og snakke med oss eller ta en telefon til for å løse en utfordring.  I mange tilfeller var vi kanskje mer en problemløser enn en leverandør til de største kommunene i Norge innen vann- og avløpssektoren, sier Roar i sin avskjedsprat.

Landet etter mange døgn på reise

I sin tidligere jobb i MABO hadde Roar 200 reisedøgn i året, der han reiste verden rundt for å selge inn produkter. Han er glad den tiden er over. Ventetid på store flyplasser er det ingen grunn til å savne. Hallingplast har åpne dører og åpne linjer for alle som ønsker å drøfte løsninger innen sin infrastruktur, mener han.
Etter hvert kom det inn spennende forespørsler både fra offshore-miljøet og fiskeoppdrett. Dette skulle gi Hallingplast flere ben å stå på, men samtidig førte det til at produksjonen måtte rettes inn mot nye markeder med nye produkter og betydelige krav til dokumentasjon.

De siste årene som seniorrådgiver er over. For Hallingplast har styrken og fleksibiliteten vært de fremste salgsargumentene. Roar Sannem kan på mange måter sammenlignes med PE-materialet. Sterk, men fleksibel, og en ressurs Hallingplast fortsatt kan ty til som «bakspiller» for enkeltprosjekter og helt sikkert for kommende Hallingtreff.  Nå er det imidlertid båtliv, familieliv og barnebarn som skal ha hovedfokuset, lover han.

Odd Borgestrand