Kjetil er Norsk Vanns mann i SSTT-styret

Publicerad: 28 maj, 2021

Kjetil Flugund er Norsk Vann sin nye representant i styret til SSTT.

Kjetil Flugund er Norsk Vann sin nye representant i styret til SSTT.

Kjetil Flugund er det nye kontaktleddet mot Norsk Vann for både RIN og SSTT etter at Arnhild Krogh nå går tilbake til Oslo kommune VAV.  

Kjetil er fra Tønsberg og er 41 år, og er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU i Trondheim. Han har tidligere jobbet i leverandørbransjen innen VA, der han var tilknyttet Vestfold Plastindustri i drøye tre år før han kom til Norsk Rørsenter. Her var han i 14 år og jobbet mye med VA/Miljø-blad, Norsk VA-norm, kurs og rådgivning.
Kjetil er ansatt i Norsk Vann blant annet for å bistå med å utvikle VA-norm og VA/Miljø-blader til et nytt og samlet produkt, nemlig Norsk Vanns Vannstandard.

I sitt første møte med styret
i RIN takket han foreningen for mange gode innspill til vannstandarden, og han så fram til tett og god dialog med RIN og operatørene som jobber operativt i felt.
-Jeg er blant de som er opptatt av feil på nyanlegg, og mener det er viktig at avvik må registreres i et avviksregister, slik at feilene kan bli synlige og tas tak i. Det hjelper ikke bare å prate om feilene og kanskje kan det utarbeides en tekst som omtaler typiske feil, slik at disse belyses og struktureres i anleggsoppdrag, sier Flugund.
Han kommer også tett på styrearbeidet i SSTT, og sier rett ut at han er «fan» av en forening som er så tydelig på mulighetene som NoDig-metodene representerer. Skal vi få til en raskere og mer kostnadseffektiv oppgradering av dagens ledningsnett, må vi se mer bruk av gravefri ledningsfornyelse.

Gjennom Norsk Vanns Vannstandard
har han jobbet med krav og veiledning til 10 ulike NoDig-metoder, som blir  en del av standarden.
Gjennom sine mange år ved Norsk Rørsenter har han jobbet mye med ledningsnett og også undervist i de ulike NoDig-metodene. Derfor gleder han seg til å møte de grøftefrie entusiastene i SSTT og kanskje være en bidragsyter i styresammenheng og i formidling inn til Norsk Vanns medlemmer, sier han.

Styreleder Borghild T. Folkedal ønsker Kjetil hjertelig velkommen inn i SSTT-samarbeidet, samtidig som hun takker Arnhild Krogh for godt samarbeid.

Odd Borgestrand