Borghild Teigland Folkedal ny ordförande i SSTT

Publicerad: 26 maj, 2021

Borghild Teigland Folkedal tar nu över ordförandeskapet efter Mats Rostö. Tomas Helenius fortsätter som ordförande för svenska arbetsgruppen. Foto Odd Borgestrand (arkiv)

Borghild Teigland Folkedal tar nu över ordförandeskapet efter Mats Rostö. Tomas Helenius fortsätter som ordförande för svenska arbetsgruppen. Foto Odd Borgestrand (arkiv)

33 personer loggade in till SSTT:s årsmöte via Teams 26 maj där Mats Rostö tackade för sig efter fyra år som ordförande för SSTT. Till ny ordförande valdes Borghild Teigland Folkedal, som tidigare haft rollen som vice ordförande. Pandemiåret 2020 resulterade bland annat i att föreningen redovisar ett positivt resultat och beslut fattades även om reviderade stadgar.

Mats Rostö hälsade välkommen och tog upp pandemin i sin inledning.

- Det har varit ett annorlunda och tufft år för många, både privat och professionellt. Det har tvingat fram nytänkande och nya utmaningar, men också utvecklat oss på många områden. Jag ser fram emot hösten då vi förhoppningsvis efter vaccineringar åter kan träffas fysiskt.

- Trots problemen och utmaningarna har vi lyckats leverera våra produkter och tjänster. Vi som ledningsägare har levererat vatten som våra kunder förväntar sig och betalar för. Vår samhällsviktiga tjänst har levererat och det tycker jag vi alla ska ge oss en applåd för. Vi har lärt oss mycket av krisen, menade Mats Rostö.

Hans fjärde stämma som ordförande blev nu också hans sista och han menade att styrelsearbetet fungerat mycket bra tack vare arbetsgrupperna och medlemmarna inom SSTT, i kombination med ett kompetent kansli. Medlemsantalet har ökat med 25 procent under hans fyra år som ordförande.

 

Årsmötesförhandlingarna

Jan Zetterström valdes till mötesordförande och Karin Lundwall Welin till sekreterare, båda från det svenska kansliet, medan Emelie Olsson från norska arbetsgruppen och David Jacobsson från den svenska valdes till justeringsmän.

Årsmötet godkände årsberättelsen, styrelsens  arbetsgruppernas och redaktionens berättelse, samt den ekonomiska redovisningen. Mötet beslutade också att ge styrelsen ansvarsfrihet på revisorernas rekommendation.

 

Borghild ny ordförande

Borghild Teigland Folkedal valdes till ny ordförande på ett år, något som mötesdeltagarna uppskattade och såg fram emot. Förutom Mats Rostö valde också Elin Liljegren och Arnhild Krogh att kliva av styrelsearbetet.

Som styrelseledamöter omvaldes Simon Åkerlund och nyvaldes Fredrik Johansson och Halad Darre Siep til 2023. Sedan tidigare är Tomas Helenius och Hendrik Panman valde på två år till 2022. Magnus Bäckström Svensk vatten omvaldes till 2023 och Kjetil Flugund valdes till 2022.

Som suppleanter omvaldes Joacim Kullinger och Jan Stenersen till 2023 medan Mats Ohlsson och Peer Christian Nordby sedan tidigare är valda till 2022.

Till valberedning omvaldes Hans Bäckman och Eivind Åsnes till 2022.

Mötet beslutade att fastställa budgetförslaget för innevarande år, som visar på minussiffror på cirka 900.000, men eftersom det egna kapitalet är så stark och att föreningens mål inte är att gå med vinst, så kan flera satsningar nu göras framöver utan att årsavgifter höjs.

 

Mats Rostö avtackades

Ett digitalt möte kan förstås inte tacka av en avgående ordförande med blommor och presenter, men Borghild passade på att tacka Mats Rostö för de fyra åren som ordförande.

- Du är en handlingens man som vågar tänka nytt och får saker att ske. SSTT har bland annat etablerat två nya undergrupper i STLK och SPOL, som ger en god förstärkning av föreningen. Vi blir också delägare i Vannsenter i Norge och har en bättre kontakt med ISTT. Du har bidragit till att skapa en välorganiserad förening och på styrelsens och medlemmarnas vägnar tackar jag dig för det, sa Borghild.

- Ja, vad svara man på det? SSTT är och består av kraften och engagemanget i arbetsgrupperna och bland medlemmarna. SSTT har en proffsig styrelse och med Borghild som ordförande tror jag att arbetet lyfter, sa Mats Rostö.

Borghild tackade även Elin Liljegren och Arnhild Krogh för deras insatser i styrelsearbetet.

 

Extra föreningsmöte

Efter en kort paus genomfördes ett extra föreningsmöte där revideringarna i stadgarna godkändes i sin helhet och träder i kraft från och med 26 maj.

Jan Bjerkesjö