Min hverdag: Arnhild Krogh - Fra Norsk Vann til Oslo VAV

Publicerad: 24 maj, 2021

Arnhild Krogh begynner i sin nye stilling i Oslo VAV i august, og takker for seg i Norsk Vann i slutten av juni.

Arnhild Krogh begynner i sin nye stilling i Oslo VAV i august, og takker for seg i Norsk Vann i slutten av juni.

Sivilingeniør Arnhild Krogh takker for seg etter nærmere seks år som rådgiver i Norsk Vann. Nå går turen tilbake til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, der hun går inn som prosjektleder i avdeling for store utbyggingsprosjekter. 

Det betyr at hun vil få ulike utredningsoppgaver for kommende prosjekter i Oslo VAV. 

Arnhild er utdannet sivilingeniør innen VA-teknikk fra NTH i Trondheim

- Jeg håper å komme enda tettere på faglige utfordringer i spennende prosjekter.

- Årene i Norsk Vann har også vært både spennende og allsidig, skynder hun seg å legge til. 

Som rådgiver har hun hatt et spesielt ansvar for oppfølging av spørsmål omkring ledningsnett, brannvann og overvann. Hun har vært prosjektleder for bedreVANN og sekretær for VAnnforsk. I tillegg har hun vært Norsk Vanns kontaktperson for samordning av ledninger i grunnen, og ikke minst Norsk Vanns styremedlem i SSTT og kontaktperson mot Rørinspeksjon Norge.

- I dette arbeidet har jeg møtt svært mange i norsk vannbransje og har også opplevd et godt faglig miljø i Norsk Vann. Kontakten med RIN og SSTT har gitt meg en bred horisont på det som rører seg ute i det norske og nordiske miljøet.  Samarbeidet om kursutvikling både i RIN og SSTT har vært en viktig del av kontakten mellom de to organisasjonene og Norsk Vann.

Som følge av jobbskiftet trer Arnhild Krogh ut av styret i SSTT og som kontaktperson inn mot RIN, men hun er ikke i tvil om at hun fortsatt vil ha god kontakt inn mot foreninger og organisasjoner i norsk vannbransje. Oslo VAV er aktivt med både i SSTT og RIN, minner hun om.  

Arnhild Krogh begynner i sin nye stilling i Oslo VAV i august, og takker for seg i Norsk Vann i slutten av juni.

-Den siste måneden blir helt sikkert en aktiv periode med mange møter på TEAMS og oppfølging av pågående prosjekter. Prosjektet «Trykkoptimalisering av vannledningsnettet» kommer ut som en egen Norsk Vann rapport i løpet våren.  Jeg vil også sikre en god overlevering av prosjekter som vil pågå etter at jeg takker for meg.

- Så skal jeg selvsagt rydde i sakene mine, men vil vel beholde samme «hjemmekontor» en periode inntil pandemi-situasjonen er mer avklart. Jeg håper selvsagt å møte mine nye kolleger så snart det lar seg gjøre, sier hun.

Odd Borgestrand