SSTT Norge videreutvikler kurstilbudene

Publicerad: 21 maj, 2021

SSTT Norge utvider sitt kurstilbud innen NoDig,i første omgang blir det fokus på boremetodene, – ett for løsmasseboring, og ett for fjellboring.

SSTT Norge utvider sitt kurstilbud innen NoDig,i første omgang blir det fokus på boremetodene, – ett for løsmasseboring, og ett for fjellboring.

Videreutvikling av kurstilbud og samarbeid med svenske kolleger om veiledning for ulike NoDig-metoder står sentralt i handlingsplanen for den norske arbeidsgruppa i SSTT inneværende år.

-Det sterkeste fokuset i årets handlingsplan er videreutvikling av nye kurs og prosjekterings- og metodebeskrivelser. Samt å opprettholde de gode møteplassene vi har hatt fokus på i flere år; tematreffene, NoDig konferansen, innføringskurset og Hallingtreff.  Det sier leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal noen dager før SSTT avholder sitt årsmøte.

 Flere kurs og utvikling av prosjekteringsbeskrivelser

-Vi ønsker på sikt å kunne tilby flere kurs enn det vi gjør i dag. I dag har vi et populært innføringskurs i samarbeid med Norsk Vann, der man lærer seg litt om de ulike metodene som finnes, og hvilke elementer det er viktig å tenke på når man skal gjøre metodevurdering i et prosjekt. Vårt budskap er at NoDig alltid må vurderes på lik linje med graving, sier Folkedal.
-Når vi nå jobber med å utvide kurstilbudet ønsker vi å gå mer i dybden på de enkelte metodene. Vi skal utvikle kurs samtidig med at vi utvikler prosjekteringsveiledninger for de ulike metodene. Dette er noe det jobbes med også i Sverige, og vi ønsker at vi som forening skal dra lasset i samme retning.
Vi opplever samtidig at det er en del forskjeller i de to landene, så vi må selvsagt tilpasse oss til hvert vårt marked, men vi har stor gevinst av å jobbe sammen og lære av hverandre, understreker Folkedal videre.

To kurs i boremetoder

I Norge vil vi i første omgang ha fokus på boremetodene, og vi vil dele dette i to ulike kurs, – ett for løsmasseboring, og ett for fjellboring. Etter hvert vil vi også tilby kurs for andre NoDig metoder, men vi kan ikke utvikle alle kursene samtidig. Her må vi skynde oss langsomt for å sikre god kvalitet på både kurset og dokumentasjonen vi skal lage. 

Nytt for medlemmene

Prosjekteringsanvisningene vil bli tilgjengeliggjort for medlemmer, gjennom SSTT sine nyopprettede innloggingssider. Håpet er at flere får lyst til å bli medlem. SSTT i Norge har de siste årene hatt mange nye ledningseiere og konsulenter på  innføringskursene, noe som har vært viktig med tanke på rekruttering.
-Vi har savnet spesielt konsulentene blant medlemsmassen vår, men vi syns vi ser en voksende interesse, spesielt blant de yngre konsulentene, så jeg tror vi vil se en endring her i årene som kommer, sier SSTT-lederen.  
Hun lover å fortsette frekvensen med to innføringskurs i året. Det første innføringskurset i år ble gjennomført digitalt, med stort engasjement fra de 19 deltakerne på treffet. Planen er å gjennomføre et nytt kurs i løpet av høsten, enten fysisk eller digitalt.

Tematreff

I handlingsplanen for 2021 er det satt opp et mål om å arrangere minimum fem tematrefff. Den fortsatt pågående pandemien vanskeliggjør fysiske treff, og det kan dermed bli krevende å nå dette målet i år. Så fort situasjonen tillater det vil imidlertid SSTT igjen invitere til fagtreff som raskt som praktisk mulig.
-På grunn av situasjonen, har vi valgt å tilby digitale treff. «Ukeslutt med RIN og SSTT» er et godt eksempel på dette. Her har vi godt samarbeid med RIN, og det var noe vi i fellesskap startet med, nettopp på grunn av den begrensede kontakten pandemien har ført med seg. Ukeslutt er et gratis lavterskeltilbud, en halvtime en gang i måneden, der vi diskuterer aktuelle saker som RIN og SSTTs medlemmer er opptatt av. Flere av våre medlemsbedrifter har også valgt å ha egne digitale seminarer, noe vi i SSTT støtter. Det er veldig positivt at entreprenørene bidrar med informasjonsspredning digitalt, nå som de fysiske tematreffene er på hold, sier Borghild T. Folkedal. 

Digitale møtesteder en stund til

Foreløpig preges årets handlingsplan av digitale møteplasser. Det gjelder både årsmøtet og medlemsmøtet 26.mai og årets NoDig-konferanse 20.oktober, i tillegg til nevnte «Ukeslutt med RIN og SSTT».
-Vi hadde selvsagt et sterkt ønske om å ønske foreningens medlemmer velkommen til flotte dager i Bergen både i fjor og i år, men med så stor grad av usikkerhet har vi allerede bestemt oss for digital gjennomføring av NoDig-konferansen også i år.   Dermed må det bli stor gjensynsglede når vi møtes i 2022, sier Borghild med et smil.
Hovedansvaret for konferanse alternerer mellom de to medlemslandene, men ettersom fjorårets arrangement i Bergen i fjor måtte avlyses, er det den norske arbeidsgruppa som har hovedansvaret også i år.
Den norske arbeidsgruppa håper på stor oppslutning om den digitale konferanse i oktober, og håper den også vil være interessant for de svenske medlemmene. Den svenske arbeidsgruppa er aktivt med i planleggingen nettopp for å sikre god kvalitet for både norske og svenske medlemmer.
SSTT har fått mange positive tilbakemeldinger på de digitale treffene. Selv om de fysiske treffene gir en ekstra dimensjon, har de digitale treffene den fordelen at de gir en bredere geografisk oppslutning, og at det kanskje er lavere terskel for flere å melde seg på, tror Borghild.

Hallingtreff

SSTT legger også mye vekt på å bidra til Hallingtreff, som arrangeres i januar hvert år. Hallingtreff er et viktig bransjetreff, der RIN og SSTT er med som medarrangører sammen med hovedarrangør Hallingplast.
-Vi synes det er viktig at SSTT ikke bare bidrar til møteplasser i egenregi, men også bidrar til arrangementer fra andre arrangører. Da når vi ut til en større del av bransjen. Vi håper virkelig at neste års 25-årsjubileum blir et etterlengtet fysisk treff, der vi kan finne tilbake til den gode samtalen, fortsetter Borghild.

God kommunikasjon,både internt og eksternt står nemlig høyt på agendaen til den norske arbeidsgruppa. Hjemmesiden må hele tiden oppdateres og utformes på en slik måte at den når fram til medlemmene. Det betyr også at arbeidsgruppene i Norge og Sverige og foreningens styre må ha en tett dialog med redaksjonen.

Kontakten med andre bransjeorganisasjoner

-Det er viktig at SSTT har god kontakt med øvrige bransjeorganisasjoner. Foreløpig er det RIN og Norsk Vann vi har mest kontakt med av andre bransjeorganisasjoner, og det kommer vi til å fortsette med. Dette er organisasjoner vi er nært tilknyttet, og vi ser at samarbeidet bærer frukter. Videre ønsker vi økt kontakt med studiestedene og ISTT, men vi samarbeider gjerne med organisasjoner som MEF, Vannklyngen og driftsassistansene også, for å nevne noen. SSTT skal være møtested for bransjen, og da ønsker vi også samarbeid med bransjens øvrige organisasjoner, slår Borghild T. Folkedal fast til slutt.

-Det sterkeste fokuset i årets handlingsplan er videreutvikling av nye kurs og prosjekterings- og metodebeskrivelser. Samt å opprettholde de gode møteplassene vi har hatt fokus på i flere år, sier leder for SSTT i Norge, Borghild T. Folkedal.

-Det sterkeste fokuset i årets handlingsplan er videreutvikling av nye kurs og prosjekterings- og metodebeskrivelser. Samt å opprettholde de gode møteplassene vi har hatt fokus på i flere år, sier leder for SSTT i Norge, Borghild T. Folkedal.

Odd Borgestrand