WSP kvartalskommentar: En stark start på året

Publicerad: 17 maj, 2021

Håkan Danielsson, vd WSP Sverige. Foto WSP.

Håkan Danielsson, vd WSP Sverige. Foto WSP.

WSP-koncernen startar året med att stärka marginalen väsentligt. EBITDA-marginalen ökade till 14,4 procent jämfört med föregående år då den låg på 12,6 procent. Nettomsättningen, som ligger i linje med ledningens förväntningar, sjönk med fyra procent jämfört med första kvartalet 2020, vilket är relaterat till färre anställda och kalendereffekten.

I Sverige minskade kvartalets intäkter jämfört med föregående år med 5,7 procent och EBITDA-marginalen blev 15,5 procent. Även i Sverige är detta relaterat till kalendereffekten, men framför allt till att bolaget har färre anställda än föregående år. Detta är en eftersläpning av den påverkan som pandemin har haft på verksamheten.

– Året har börjat som planerat även om det var lite trögt i början av kvartalet. Vi håller god lönsamhet och vi har en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster. Vi har ökat orderstocken under flera månader i rad så det ser ljust ut för en bra bit framåt. Vi är också glada att förvärvet av Golder nu gått igenom och vi kan tillsammans glädjas åt den första affären vi gemensamt tagit in, säger Håkan Danielsson, vd WSP Sverige.

 

Höjdpunkter under kvartalet

  • WSP släpper en ny rapport om hur WSP och branschen kan bidra till klimatneutralt byggande i fem konkreta steg
  • WSP stramar åt sitt klimatåtagande ytterligare - Klimatpåverkan från WSPs råd och lösningar ska halveras till 2030 och den egna verksamheten ska vara klimatneutral samma år.
  • WSP får i uppdrag av Norrtälje kommun att ansvara för projektledningsorganisationen när 1200 bostäder ska byggas.
  • WSP får i uppdrag att projektera tunnel för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
  • Nytt avtal med Svenska Kraftnät att utreda framkomlighet och driva tillståndsprocesser i projektet NordSyd.
  • WSP vinner nationellt ramavtal med Skanska för tekniska konsulttjänster över hela landet.
  • WSP vinner uppdrag i Hansa PowerBridge och ska detaljprojektera 55 kilometer av förbindelsen, mellan Ystad och Hurva.

 

Läs mer om WSP-koncernens årsresultat här

WSP pressmeddelande