Drammen kommune aksepterer ikke sår i nye ledninger

Publicerad: 11 maj, 2021

Drammen kommune bygget opp en egen

Drammen kommune bygget opp en egen "spylerigg" for å finne årsaken til sårene i nye filtstrømper.

Drammen kommune har i regi av Vann- og avløpsetaten nylig gjennomført en spyletest etter at det er oppdaget flere «sår» i det innvendige PP-slitelaget i noen av de installerte filtstrømpene. 

Sårene ble observert både på DN230 og DN300. Produsenten av filtstrømpene har foreløpig konkludert med at disse skadene skyldes spyling av strømperenoverte ledninger før sluttkontrollen.
-Verken entreprenør eller vi i Drammen kommune aksepterer denne forklaringen uten videre og har  derfor utført en spyletest, opplyser overingeniør i Vann og avløp i Drammen kommune, Kristin Hamre.
-Entreprenøren har som et ledd i testen forlenget en av sine installasjoner oppe på bakken slik at vi fikk rør vi kunne bruke til vår spyletest, forklarer hun.
-Vi startet med en dyse, type granat, spylte med 100 bar med stillestående dyse i tre minutter, og fortsatte deretter testen med 120 bar, 140 bar og 160 bar og tre minutter spyling på samme sted. Resultatet var ingen synlige merker. Deretter ble det benyttet rotor-dyse og «padde», 160 bar i tre minutter, og fortsatt ingen synlige skader i innvendig slitelag.


Drammen kommune aksepterer ikke
uten videre produsentens forklaring, at «sårene» i innvendig slitelag skyldes spyling med for høyt trykk i forbindelse med sluttkontroll. Entreprenør har fortsatt dialog med produsenten for å finne årsaken. Samtidig vil vi presisere at det er ikke må spyles med høyere trykk enn det produsentene oppgir, understreker Kristin Hamre.

For å klare å skade en strømpeforing, skiftet testmannskapene i Drammen fra gummihjul til stålhjul på kamera-traktoren.
-Ved fremprovosert spinning fikk vi umiddelbare resultater, hjulene gravde seg ned gjennom slitelaget. I våre beskrivelser fremover vil vi stille krav til bruk av gummihjul på kamera-traktoren, opplyser hun.
Drammen kommune vil jobbe videre med å finne svar på hvorfor dette skjer og vil også frese ut en bit av foringen for å kunne studere denne nærmere. Dialogen med produsenten vil også fortsette, opplyser Kristin Hamre..

Med hjul i stål på inspeksjonskameraet oppsto det sår på strømpeforingen.

Med hjul i stål på inspeksjonskameraet oppsto det sår på strømpeforingen.

Odd Borgestrand