Annelie Hedström befordrad till professor

Publicerad: 5 maj, 2021

Arkivbild. Foto Jan Bjerkesjö

Arkivbild. Foto Jan Bjerkesjö

Annelie Hedström vid Luleå tekniska universitet har befordrats till professor. I sin nya roll kommer Annelie att fortsätta att bidra till utvecklingen av forskningsämnet VA-teknik och den grundutbildning som ämnet bedriver. Särskilt fokus kommer Annelie att ha på forskningsområdet ledningsnät och frågor som rör utvecklingen av mer resurseffektiva VA-system. 

- Vi står inför globala jätteutmaningar som rör klimatförändringar och resursanvändning, samtidigt som våra naturliga vatten på många håll fortfarande försämras. Under de kommande åren kommer vi att behöva tänka på vår resursanvändning på ett sätt som vi tidigare aldrig har gjort. Det kommer att bli mycket viktigt att hitta sätt att bygga och förnya VA-system med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Samtidigt kommer det att bli viktigt att ta till vara alla de resurser som flödar genom VA-systemet, säger Annelie Hedström. 

Dessa frågor kommer Annelie Hedström att adressera de kommande åren, både i forskningsprojekt och i arbetet med att utveckla kurs- och utbildningsutbudet på Luleå tekniska universitet. 

Dag & Nät Nyhetsbrev