”Det är bara vatten - det viktigaste vi har”

Publicerad: 29 april, 2021

Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Över 100 kommuner och VA-organisationer kommunicerar tillsammans vattnets värde, med tips för en mer hållbar vattenanvändning.

- Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vi måste lära oss använda vattnet smartare och mer hållbart. Vi har länge tagit vattnet för givet men faktorer som klimatförändring, befolkningsökning och samhällsutveckling ställer nya krav, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Sedan dess har flera kommuner periodvis haft problem med vattenbrist eller att de nått maxkapacitet på vattenverken då både privatpersoner och verksamheter använt mycket vatten, till exempel till bevattning och att fylla pooler.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen. När över 100 kommuner och VA-organisationer nu går ihop blir det gemensamma budskapet tydligt. Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

-Många andra länder i Europa gör av med 100 liter vatten per person och dygn, varför ska vi i Sverige göra av med så mycket som 140 liter? Det känns faktiskt lite omodernt att slösa på dricksvatten. Att använda vattnet på ett hållbart sätt ska vara det nya normala och ligger helt i linje med globala åtaganden såsom Agenda 2030, fortsätter Pär Dalhielm.

Kampanjen har tagits fram i samarbete med reklambyrån Small World och en arbetsgrupp med medlemmar från ett flertal VA-aktörer i Sverige samt branschorganisationen Svenskt Vatten.

Läs mer

Svenskt Vatten