NoDig-metoder skaper stort engasjement også digitalt

Publicerad: 20 april, 2021

Det andre digitale kurset om NoDig metoder i regi av den norske arbeidsgruppa i SSTT og Norsk Vann, via plattformen Zoom, ble gjennomført 21 og 22.april med 19 deltakere, og det manglet ikke på engasjement og læringsvilje under kurset.

Det kan vi slå fast etter å ha fulgt deler av det digitale opplegget, som viser seg å fungere meget godt. Det er ingen tvil om at både forelesere og kursdeltakere er blitt godt vant med digitale møteplasser og dermed er ikke skjermen lenger et hinder for god kommunikasjon og læring.

Fungerer meget godt

Med Zoom-plattformen som læringsarena fungerte også gruppearbeidet på en fin måte. Forelesningene ble fulgt opp med jevnlige gruppesamtaler i de ulike gruppene som ble etablert under dette kurset.
Kursansvarlige Espen Killingmo fra Sweco og Borghild T. Folkedal fra Asplan Viak har med seg de erfarne NoDig-kollegene Svein Rune Myhre fra Olimb Rørfornying, Hendrik Panman fra Kjeldaas, Elin Liljegren fra Oslo kommune VAV og Jan Stenersen fra TroVA.
-Vi som leder kurset, og de andre fagpersonene som deler av sin erfaring, er et samkjørt team som samarbeider godt, sier kursleder Espen Killingmo fra Sweco i en kommentar.
-Vi mister selvsagt den personlige kontakten og interaksjonen, men deltakerne på dette kurset var over snittet delaktige, og det gjør kurset ekstra interessant og spennende, sier Hendrik Panman.
-Vi vil helst ha fysiske treff, og det må ikke bli mer vellykket enn dette, sier Jan Stenersen med et glimt i øyet, og får tommel opp også fra Svein Rune Myhre.
-Vi er utvilsomt blitt bedre på formidling gjennom digitale kanalar, og det kom godt med også under dette kurset, sier Elin Liljegren.

Mye hente om grøftefrie metoder

Selv om det også denne gang er et digitalt kurs følger innholdet stort sett følge samme mal som de tidligere NoDig-kursene, opplyser Killingmo og Folkedal.
Kurset er først og fremst beregnet for de som jobber med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering. Ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger vil ha spesielt godt utbytte av kurset, mener Killingmo.
Han er spesielt gla for at kursdeltakerne denne gang tør å spørre ut fra egen erfaring eller mangel på erfaring. Flere av deltakerne jobber med ledningsfornyelse til daglig, og ønsker å tilegne seg kompetanse innen de ulike NoDig-metodene.

Et hovedmål med kurset var å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene, og her tror vi kursledelsen lyktes ut fra det vi fikk med oss under kurset som gikk over to dager.

Odd Borgestrand