Forundret over generell motstand mot rørfornying

Publicerad: 20 april, 2021

Leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal mener privatmarkedet i større grad bør få rådgivning fra ekstern part, slik som det ofte gjøres i det offentlige.

Leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal mener privatmarkedet i større grad bør få rådgivning fra ekstern part, slik som det ofte gjøres i det offentlige.

-Det er trist å høre om slike tilfeller som daglig leder og rørleggermester i rørleggerfirmaet Rørlegger Sentralen AS i Oslo, Gunnar Ludvigsen beskriver i artikkelen «Beskylder rørfornyer for svindel og bedrag».

Det skriver leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal, i en kommentar til artikkelen der Ludvigsen beskylder et medlem i foreningen for svindel og bedrag.
-Vi har også erfart at det syndes mer på det private markedet enn det gjøres i det offentlige, men stiller oss uforstående til Ludvigsens generelle motstand mot rørfornying, da dette i mange tilfeller er en rimelig og god løsning.

Viktig med helhetlig vurdering
-Vi er derimot enige i at det alltid må gjøres en helhetlig vurdering omkring tilstand på eksisterende system, både vann og avløp, som grunnlag for vurdering av oppgraderingsbehov og aktuelle metoder. Det private markedet bør i større grad få rådgivning fra ekstern part, slik som ofte gjøres i det offentlige.
Det private markedet domineres i større grad av direkte kontakt mellom huseiere uten spesialkompetanse på vann og avløp og firma som gjerne vil selge sine tjenester. Det er flott at Ludvigsen påpeker profesjonelle aktørers tilrådnings- frarådningsplikt, iflg. Lov om Håndverkstjenester. Her syndes det nok for mye. Vi mener metodenes begrensninger og ulemper er vel så viktige å orientere om som metodenes muligheter og fordeler.

Egen håndbok om rørinspeksjon
Rørinspeksjon Norge og Sveriges TV-inspektionsföretags Förening, STVF, har eksempelvis laget en håndbok for rørinspeksjon av avløpsledninger i og utenfor bygninger, men den er nok dessverre altfor lite kjent.
SINTEF har også laget en rapport om utbedring av avløpsrør i bygg ved relining, men denne er nok heller ikke så godt kjent. Her presiseres betydningen av helhetlige tilstandsanalyser, skriver Borghild T. Folkedal i sin kommentar.