”Den digitala schaktfria grundkursen har många fördelar”

Publicerad: 20 april, 2021

Grundkursen i schaktfri renoverings- och ledningsbyggande online i Svenskt Vatten och SSTT:s regi har Mikael Hölttä och Fredrik Johansson som kursledare.

Grundkursen i schaktfri renoverings- och ledningsbyggande online i Svenskt Vatten och SSTT:s regi har Mikael Hölttä och Fredrik Johansson som kursledare.

Under två halvdagar i förra veckan genomfördes den schaktfria renoverings- och ledningsbyggandekursen online med Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten, som kursledare. Kursen arrangeras av Svenskt Vatten och SSTT.

- Jag tycker det nya upplägget med två halvdagar har många fördelar, säger Fredrik.

18 av de 22 platserna var uppbokade med två tredjedelar ledningsägare och konsulter, samt resterande platser av entreprenörer. Erfarenheterna i gruppen av schaktfria metoder var förstås blandad, allt från erfarenhet av någon eller några metoder till mångårig. Innan kursstarten uppmanades deltagarna att ta del av de metodbeskrivningar som finns på SSTT:s hemsida.

- En del frågor kom upp om hur man ska göra kontroller som beställare och byggledare av projekten och det är en fråga som återkommer vid alla kurstillfällen, säger Fredrik Johbansson.

Vad som är en rimlig nivå av kontroll är alltså en fråga som diskuterades inom gruppen under de inledande kursdagarna. Nu har gruppen delats upp i mindre grupper som har att ta del av ett konkret projekt som Mikael Hölttä, VA SYD, har haft. Han och Fredrik finns nu tillgängliga för att svara på frågor innan grupperna ska redovisa sitt arbete på fredag. Då ska man också gå igenom de metoder som man inte hann med under inledningen.

- Diskussionerna har varit väldigt bra och en fördel med digital kurs är att deltagarna kan skriva in frågor under tiden, som jag som kursledare kan fånga upp. 

- Att hålla kursen digitalt har gått över förväntan. Visserligen kan man inte läsa av reaktionerna bland deltagarna som inte har sin kamera på, men själva formatet med halvdagar än mer lättsamt både för mig och för kursdeltagarna. Här kan man hänga med i kursen samtidigt som man sitter i sin vardag till skillnad från att åka till Stockholm under två heldagar och sedan komma hem och ta tag i allt arbete som inte kunnat utföras, säger Fredrik Johansson.

Läs mer

Jan Bjerkesjö