Inpipes VD Nicklas Björnvind köper bolaget från dansk koncern

Publicerad: 13 april, 2021

Björnvind Holding AB förvärvar Inpipe Sweden AB från den danska koncernen Arkil Holding A/S. Bakom Björnvind Holding AB står nuvarande VD i Inpipe Sweden AB, Nicklas Björnvind. 

Genom förvärvet förstärks rollen som ett lokalt förankrat bolag och Sveriges största tillverkare av glasfiberarmerade foder för schaktfri renovering. Inpipe Swedens produkter används för renovering av avloppsledningar, självfallsledningar, tryckledningar, väg- och järnvägstrummor samt kulvertar.

- Genom att förvärva aktierna i Inpipe Sweden AB från bolagets tidigare ägare, Arkil Holding A/S har vi en än större möjlighet att äga och påverka möjligheterna för bolagets tillväxt, säger Nicklas Björnvind VD på Inpipe Sweden AB.”

- Bolaget befinner sig i en mycket intressant fas där vi under våren lanserar världens första glasfiberarmerade foder fritt från styren och Bisfenol A. Med vår nya produkt, Inpipe Freeliner, räknar vi med att förstärka våra marknadsandelar kraftigt. Det har länge efterfrågats en miljövänlig produkt då Bisfenol A är ett ämne på utfasningslistan. Vi ser ljust på framtiden och kommer att fortsätta förvalta och värna om våra befintliga kunder samtidigt som vi expanderar på världsmarknaden.

Arkil Holding A/S som har ägt Inpipe Sweden AB sedan 1999 kommer att finnas kvar i bakgrunden som garant för bolagets verksamhet under en längre tid. Bland annat kvarstår Jesper Arkil, Adm. VD Arkil Holding A/S, och Jens Skøt-Arkil, Affärsutvecklingsdirektör Arkil Holding A/S, i Inpipe Sweden AB’s styrelse.

Pressmeddelande Inpipe