Lyckad renovering av ledning från 1930-talet

Publicerad: 7 april, 2021

Foto Patrick Trägårdh

FLEXIBLA FODER: Swoosh blev involverade i ett projekt i Umeå med renovering av en ledning från 1930-talet med stora dimensioner och förlagd under en av Umeås mest trafikerade vägpunkter och dessutom under Bottniabanan. Under arbetet ställdes man inför flera utmaningar.

- Jag är galet stolt över hela gruppen som stått ute i snöblandat regn och skrattat när andra skulle gråta. Vår kontaktperson från Vakin, Maria Nordlund, kom ut på lördagskvällen och drack kaffe ute med oss i halv storm. Dessa små ljusglimtar är något man tar med sig, säger Kim Mårtensson, avdelningschef för relining vid Swoosh.

Vakin beslutade med hänsyn till det stora antalet anslutna personer - 32.000 samt de 3.300 tillkommande lägenheterna och verksamheter, att renovera ledningarna från 1930-talet med glasfiberarmerat foder.

Ledningarnas känsliga belägenhet under Umeås mest trafikerade väg, och dessutom under Bottniabanan, gjorde den schaktfria metoden självklar.

- Flexibelt foder kommer att bibehålla leveranssäkerheten under lång tid framöver med en så liten inskränkning i flödet som möjligt.

Ledningarna låg på drygt 8 meters djup vilket inte gjorde schaktning till ett rimligt alternativ. 

- I synnerhet inte med tanke på järnvägen.

Mellan 9 och 22 november utförde Swoosh installationer på plats efter det att planeringen påbörjats redan på sommaren. Veidekke hade uppgiften att utföra både för- och efterarbeten. Och arbetet stod inför flera utmaningar.

- Särskilt utmanande var storleken och vikten på linern, vilket gör att riskerna blir större, fler maskiner och hjälpmedel blir inblandade, än vid mindre dimensioner. Dessutom blir personalbehovet större vid sådana här installationsmoment, säger Kim Mårtensson.

- Ja, det var ganska mycket som var utmanade. Förbipumpningen - en sträcka på 500 m - den stora dimensionen på delar av sträckan (1200 mm) samt trafiksituationen, där berörda vägar som fick ledas om eller stängas av är tungt trafikerade, säger Maria Nordlund på Vakin.

 

Storlek på foder en utmaning

Utmaningarna med storleken på foder är något som Börje Persson, exportchef vid BKP Berolina Polyester Tyskland utvecklar.

- Vid renovering av stora dimensioner kommer oftast frågan upp - hur säkerställs service och drift under renoveringsstoppet? Här kommer förbipumpning in i bilden som en viktig parameter vad avser kostnad och logistik samt tidsbehov för genomförandet. Här har schaktfria metoder rent generellt en stor fördel jämfört med traditionell omläggning, tid och drifts påverkan. 

- När man sedan förfinar detta och ser på skillnader mellan de olika schaktfria lösningarna kommer du till fördelarna med ljushärdade foder - litet ”footprint” på installationsplatsen och snabb etablering, genomförande och avetablering. I fallet Swoosh och Vakin i Umeå så var det just detta som hade stor inverkan på val av metod eftersom dessa ledningar gick under både hårt trafikerad väg samt järnväg, och med begränsat utrymme i anslutning till nedstignings brunnarna. 

- När ledningar som skall renoveras kommer upp i större dimensioner så kommer även statisk dimensionering in i bilden och som i detta fall frågan om vilken ringstyvhets som behövs. Här kommer fodrets tjocklek in och vikt -  tunnare foder är lättare att hantera. 

- Swoosh tillsammans med kunden VAKIN hade gjort en väldigt bra planering av projektet vilket gjorde att det kunde genomföras utan störningar och förseningar, bra jobbat, säger Börje Persson.

Just användningen av stora foderdimensioner är något som han sett öka.

- Ja, här ser vi en markant ökning både nationellt och internationellt. Eftersom armerade och ljushärdade flexibla foder blir allt mer känt världen över och kan levereras som färdig produkt att installera har möjligheterna ökat att använda flexibla foder i stor dimensioner och projekt på nya marknader utan att slutlig rörkvalitet riskeras.

 

Lyckat resultat

En annan utmaning var ett stort inläckage av dagvatten, men slutresultatet blev mycket lyckat säger alla inblandade parter.

- Vi samarbetade med vår leverantör BKP Berolina och hyrde in 2 extra installatörer som kom med ett transportband som hjälper till vid installationen. Det gjorde resultatet på produkten och kundnöjdheten hög. Dessutom höll tidsplanen exakt, säger Kim Mårtensson.

- Arbetet kunde genomföras i enlighet med tidplan, säger Maria Nordlund om det som gick extra bra.

Ett problem man ställdes inför var att en ledningssträcka inte stämde med den ledningsdimension som angetts som underlag.

- En av brunnarna var platsbyggd, vilket medförde att utrymmet inte var tillräckligt för att kunna genomföra infodringen helt enligt planerat, säger Maria. 

Hon vill också framhålla de noggranna förberedelser som gjorts innan arbetet påbörjades, vilket var nödvändigt med tanke på utmaningarna i projektet, som extra värt att notera.

Förutom att hylla arbetslagets insats och Maria Nordlund, vill Kim Mårtensson även lyfta fram övriga aktörer.

- Självklart vill jag tacka Vakin och Veidekke för förtroendet att genomföra ett av de ovanligaste projekten 2020.

- Lotus genomförde bra betongarbeten och Xylem skötte omledningen av spillvattnet. Ur vår synpunkt sköttes TA-planerna och skyddet för oss som jobbade i trafiken så bra som det kunde göras av Lambertsson.

- Mycket väl genomfört projekt och ett stort tack går till Swoosh och deras relining team, säger Börje Persson.

 

Fakta

Ledningsrenovering Umeå

Var: Korsningen Strombergs Väg - Blå vägen, samt under Bottniabanan i ett parkområde.

Tid: Mellan 9–22 november 2020.

Material: BKP Berolina glasfiberliners, tyngsta DN1200 vägde 5 ton

CO2-besparing jmf schakt: ca 50 ton

 

 

Jan Bjerkesjö