Svenska arbetsgruppens handlingsplan för 2021

Publicerad: 6 april, 2021

Tomas Helenius, ordförande för svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Tomas Helenius, ordförande för svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Den svenska arbetsgruppen ser fram emot att få jobba för mer schaktfritt i Sverige. Mycket i vår omvärld pekar åt rätt håll, såsom teknikutveckling, ökande förnyelsetakt samt mognad och intresse för teknikerna. SSTT har här en väldigt viktig roll att fylla genom att stötta medlemmar och branschen med utbildningar, information och omvärldsbevakning inom schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande.

Så skriver Tomas Helenius i handlingsplanen för 2021, som presenteras vid årsmötet i maj.

De projekt/aktiviteter som svenska arbetsgruppen kommer att utföra under 2021 är:

 • Arbetet med projekteringsanvisningar utökas med två metoder.
 • Projekteringsanvisningar för styrd borrning publiceras på hemsidan, medlemsinloggningen.
 • Fortsatt samarbete med BOS
 • Fortsatt samarbete med NoDig Infra
 • Teknikträff STVF (inställd pga coronapandemin)
 • Rörnätskommittén inom Svenskt Vatten är en viktig samarbetspartner och årlig dialog sker där utbildning, projekt, och utveckling diskuteras.
 • Vi är engagerade i Svenskt vattens utbildningar såsom skolträffar, diplomutbildningar, RÖK.
 • I samarbete med Svenskt Vatten genomförs den första digitala kursen Grundkurs i schaktfri renovering och ledningsbyggande
 • Vi tar fram branschträffar
 • Ordlistan uppdateras
 • Kvalitetssäkring (3parts certifiering) Starta upp en grupp.
 • En ny medlem i svenska arbetsgruppen.
 • Samarbete med ISTT och FISTT gällande konferens 2022
 • STVF utför digitaliseringsarbete gällande sin provverksamhet
 • STLK utvecklar kursmaterial för uppföljningskurs läckagekontroll och modell för auktorisering
 • SPOL utvecklar kursmaterial och modell för auktorisering

Tomas Helenius/Jan Bjerkesjö