Rörnät & Klimat Online med över 400 deltagare

Publicerad: 6 april, 2021

Magnus Bäckström kan summera RÖK som en succé.

Magnus Bäckström kan summera RÖK som en succé.

RÖK i digitalt format blev en succé med ett 30-tal presentationer varvat med intervjuer, paneldiskussioner och frågor från deltagare. Interaktionen med deltagarna var hög, många var aktiva via chatt och det blev ett lyckat digitalt ”Eftersnack”. Alla var snabba på mentimeterknapparna. 

Rök gick av stapeln i tre förmiddagar i rad i slutet av mars. Tisdagen fokuserade på dricksvatten med nyheter från Svenskt Vattens heta publikationer P114 och P115. Det gavs även vidgade perspektiv på brand- och släckvatten samt inspiration kring modellering, vattenbalans, läckagekontroll och spolplaner.

Onsdagen ägnades helt åt Schaktfritt där ett av huvudnumren var presentation av ett flerårigt forskningsprojekt av RISE. Projektet hade undersökt flexibla foder som schaktfri metod för renovering av avloppsledningar. Slutsatsen var att det är viktigt att ledningsägare ställer krav och att schaktfria metoder utvecklas för att klara dessa krav. Tips gavs också om lyckade projekt och hur man ’går utanför boxen’ och ytterligare vidgar verktygslådan med schaktfria tekniker och inspektionsmetoder.

Torsdagen gav en djupdykning i tillskottsvatten med olika vinklar och aktuella SVU-projekt. Ökande myndighetskrav, aktuella exempel på hur utredning och prioritering av åtgärder görs i olika kommuner samt tips kring mål och nätverkande var på agendan.

Läs mer

Behöver öka beställarkompetensen

Under andra dagens tema om schaktfritt ställdes några frågor som deltagarna anonymt fick svara på.

På första frågan om vad man tänker på när man säger schaktfritt så var det klart mest positiva omdömen som kom fram - som: ”smidigt, effektivt, miljövänligt, enkelt och smart” plus olika metoder och tekniker.l

På andra frågan ”Övervägs schaktfritt i förstudier och tidiga skeden i projekt?” svarade 45 procent ”ja alltid” och 33 procent ”ja ibland”. Bara 8 procent svarade ”nej väldigt sällan”.

På den tredje frågan ”vad behöver utvecklas avseende flexibla foder?” där flera svarsalternativ kunde väljas fick ”Beställarkompetens/utbildning” flest svar, följt av ”upphandlingsunderlag” och ”metoder för provning/kontroll”.

Resultatet kommenterades av SSTT:s ordförande Mats Rostö och ordföranden för svenska arbetsgruppen Tomas Helenius i en tidigare artikel så här:

- Enligt mentometer behöver vi öka beställarkompetensen för ledningsägare. Vi behöver se över utbildning och framåt lägga fokus på upphandling och kravställning med metoderna som grund. Jag tror också att SSTT och RÖK har hittat en klok och viktig arena för framtiden, säger SSTT:s ordförande Mats Rostö.

- Jag tror att samarbetet mellan SSTT och Svenskt vatten, och Norskt Vann, är avgörande för många. Nästa steg är att vi har tagit fram underlag som underlättar till beslut för ledningsnätsägarna och hjälper dem på vägen mot schaktfri läggning, säger Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen.

Svenskt vatten/Jan Bjerkesjö