Vil du bli nettredaktør i RIN og journalist i SSTT?

Publicerad: 26 mars, 2021

 

Deltidsstilling som nettredaktør for Rørinspeksjon Norge og journalist for Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er nå ledig. De to foreningene samarbeider om en felles medarbeider, og håper på god respons på annonsen som blir lagt ut på finn.no i tillegg til omtale her.

Dette er stillingsannonsen:
Rørinspeksjon Norge (RIN) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) søker nettredaktør/journalist.

Om RIN/SSTT:

Rørinspeksjon Norge er en interesseorganisasjon som jobber for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett for vann og avløp ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll, se www.rin-norge.no. Styret i RIN, bestående av syv personer som representerer organisasjonens fagfelt, vil bistå med innspill til aktuelle artikkeltema. RIN søker etter en person som kan fylle rollen som både nettredaktør og journalist.

Scandinavian Society for Trenchless Technology er en interesseorganisasjon for erfaringsutveksling, informasjonsspredning og utvikling av teknologi med begrenset graveomfang (NoDig-metoder), se www.sstt.no. SSTTs norske og svenske arbeidsgrupper jobber tett sammen. SSTT søker en journalist som kan dekke det norske markedet og som kan inngå i foreningens redaksjon. Den norske journalisten samarbeider med SSTTs nettredaktør, som også dekker det svenske markedet.

Det vil inngås separate avtaler med foreningene, men en del av arbeidet vil være sammenfallende for begge foreninger.

Arbeidsoppgaver:

  • Skrive og utgi artikler for de to foreningene. Artiklene publiseres på de to foreningenes nettsider og i utvalgte kanaler
  • Delta på og skrive artikler fra utvalgte temadager/fagtreff/kurs med relevans for de to foreningene
  • Deltakelse ved foreningenes årskonferanser (2 stk. 2-3 dagers arrangement)
  • For RIN; Noe nettsidearbeid (oppdatere kurskalender, utgi nyhetsbrev, m.m.)

Anslått stillingsprosent (omfatter beskrevet arbeid for begge foreninger): 30 %.

Kvalifikasjoner/Personlige egenskaper:

Vi søker en selvstendig person med journalisterfaring, gjerne innenfor vann- og avløpsfaget. Erfaring fra redaksjonelt arbeid i digitale kanaler er ønskelig. Gode norskkunnskaper er en forutsetning. Det må påregnes noe reisevirksomhet, mens deler av arbeidet kan utføres basert på tilsendt materiale i kombinasjon med dialog via telefon/epost.

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med Martina Bergh Svedahl, faglig sekretær RIN, tlf.: 95 75 48 52 / post@rin-norge.no eller Ellen Margrethe Jahren Randa, faglig sekretær i den norske arbeidsgruppen i SSTT, tlf.: 971 86 078 / kontakt@sstt.no.