RÖK: Arbeta mer systematiskt och målstyrt

Publicerad: 26 mars, 2021

Magnus Bäckström, Mats Rostö och Tomas Helenius är mycket nöjda efter årets rörnät och klimat.

Magnus Bäckström, Mats Rostö och Tomas Helenius är mycket nöjda efter årets rörnät och klimat.

Magnus Bäckström, Svenskt vatten, är mycket nöjd efter de tre digitala Rörnät och klimat-dagarna som arrangerades 23-25 mars. Temat under första dagen var dricksvattendistribution, andra dagen schaktfritt och den avslutande dagen tillskottsvatten.

- Tre ämnen som engagerade många och vi hade väldigt kompetenta talare. Allt flöt på bra, säger Magnus Bäckström.

Det digitala formatet gör det svårare att diskutera och nätverka, men Magnus ser fördelar i att alla kan vara med på valda delar utan att behöva resa. 

- En intressant reflektion; trots att ämnen valdes delvis utifrån aktuella publikationer och heta ämnen i branschen till synes helt skilda och olika, så hänger allt ihop! Ta till exempel vattenläckage dag 1, som kan påverka tillskottsvatten dag 3. Åtgärder mot tillskottsvatten kräver prioriterade åtgärder såsom schaktfri förnyelse och TV-inspektion dag 2. 

- Det finns mycket bra som rör sig och pågår, gemensamt är betoningen på att mer och mer jobba systematiskt och målstyrt - i dialog och samverkan med flera aktörer inom samhällsbyggande, säger Magnus.

Är det något som han skulle ha velat göra på något annorlunda sätt?

- Just nu kan jag inte komma på något vi radikalt skulle gjort annorlunda. Jag är överväldigad av alla positiva reaktioner! Men jag hoppas vi får lite tips från utvärderingarna som skickas in. Kan alltid bli bättre.

 

Ökat intresse för schaktfritt

För SSTT var det förstås mycket positivt med andra dagens tema, som helt ägnades åt schaktfria metoder plus inspektion. Medlemsantalet för SSTT har under fem år ökat med 46 procent i Sverige och Norge. Antalet följare på sociala nätverket LinkedIn är 1.100 personer.

Vad tror ni det här betyder, eller kan betyda, för schaktfritt framöver?

- Enligt mentometer behöver vi öka beställarkompetensen för ledningsägare. Vi behöver se över utbildning och framåt lägga fokus på upphandling och kravställning med metoderna som grund. Jag tror också att SSTT och RÖK har hittat en klok och viktig arena för framtiden, säger SSTT:s ordförande Mats Rostö.

- Jag tror att samarbetet mellan SSTT och Svenskt vatten, och Norskt Vann, är avgörande för många. Nästa steg är att vi har tagit fram underlag som underlättar till beslut för ledningsnätsägarna och hjälper dem på vägen mot schaktfri läggning, säger Tomas Helenius, ordförande i svenska arbetsgruppen.

Vad tror ni mer allmänt om intresset för schaktfria metoder - har de ökat under senaste åren? Är det i så fall något som ni märkt av?

- Jag ser ett stort intresse för schaktfritt i Norge och nu även en brant ökning i Sverige. Medlemstalen inom SSTT har ökat mycket kraftigt i Sverige mellan 2017-2021 vilket tyder på stort intresse för schaktfritt. SSTT har synliggjort metoderna och öppnat upp för fler arbetsgrupper 2020, som spolgrupp och läckagekontroll, säger Mats Rostö.

- Att intresset var stort kan vi se på antal medverkande RÖK och de frågor som kom in under webinaret. Med mentometerknappen såg vi också var behovet ligger, som utbildning/kravställning och kontroll. Miljönyttan med schaktfritt gör att ledningsnätsägarna börjar arbeta mer och blir mer intresserade. Det märks både i projekten i landet, men även i diskussionerna som kommer, säger Tomas Helenius.

 

Nya utbildningar

Hur kan SSTT som organisation dra nytta av intresset?

- SSTT ska vara den samlande kraften, det naturliga kunskapsnavet. Vi har en naturlig plats (temadag) i RÖK och uppskattas av SSTT:s och svenskt vattens medlemmar. Vi ska lyssna in medlemmarnas behov av kurser och utveckla dessa mot ökad beställarkompetens, kanske tillsammans med BOS i Sverige, säger Mats.

- Det stora intresset för SSTT gör att vi kommer ha möjlighet att få fler medlemmar så att vi klarar av att driva processen framåt. SSTT arbetar nu med att ta fram läggningsanvisningar, metodbeskrivningar och det är en stor del samt att vi har utbildningar tillsammans med svenskt vatten. Nästa steg, om vi ska titta på behoven, så bör vi fördjupa oss på att ta fram kravställningar och underlag för kontroller, säger Tomas.

 

Jan Bjerkesjö