RÖK: Schaktfritt för klimatsmarta framtidslösningar

Publicerad: 24 mars, 2021

Den andra dagen av Svenskt vattens digitala Rörnät och klimatkonferens, RÖK, ägnades helt och hållet åt schaktfria metoder med flera föredragshållare från SSTT. I takt med att miljökraven ökar, plus att schaktfritt ofta är mer ekonomiska och snabbare lösningar på olika problem som ledningsägare ställs inför, kommer schaktfria lösningar att bli mer och mer intressanta för framtiden.

Temadagen inleddes med att Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten, gav en utblick om hur spelplanen ser ut för VA-branschen framöver. Förutom de uppenbara nyttigheterna med vatten till allmänheten för olika ändamål, så menade han att branschen svarar för många fler nyttor idag och kan framför allt framöver bidra med många fler ”nyttigheter” som klimatsmarta lösningar. 

- Det finns ingen annan bransch dör det snurrar så många nyttor varje dag som det gör inom vår.

Utmaningen är att se hur, när och var olika åtgärder ska sättas in för att verkligen utnyttja potentialen. Svenskt vatten har därför sammanställt en broschyr ”Utblick 2050 - Framtidens hållbara VA-leverans” där organisationen samlat texter för att ”engagera till nyfikenhet och utvecklingskraft”.

Framtidens hållbara vattenleverans till exempel ska bidra till ”Det hållbara och cirkulära samhället”, ”Det smarta och funktionella samhället” samt ”Det resilienta samhället”. Vad Svenskt vatten menar med dessa rubriker går alltså att utläsa i framtidsberättelsen, allt för att skapa den hållbara staden och den hållbara landsbygden.

- Vi är inne i en strukturomvandling där det blir viktigt med samverkan för att klara nyckelfaktorerna. Här blir organisationer som SSTT viktiga.

 

SSTT:s metodöversikt

Temadagens nästa punkt var Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten, som informerade om den metodöversikt som gjorts och som finns på SSTT:s hemsida. Dessa kommer att kompletteras med projekteringsanvisningar för SSTT:s medlemmar.

- Vi har som mål att minska våra CO2-utsläpp med 90 procent och här blir schaktfria metoder en viktig del i att klara det.

SSTT:s fortsatta arbeta är att komplettera plattformen med projekteringsanvisningar och där räknar man med att pilotprojektet om styrd borrning ska ligga klart till påsken. Nästa steg kommer att bli projekteringsanvisningar för infordring med kontinuerliga rör.

- Vi kommer att jobba vidare med att jobba igenom de flesta metoderna på några års sikt, för att sprida kunskapen och få smidigare och bättre projekt i slutänden, menade Fredrik Johansson, som även sitter med i SSTT:s svenska arbetsgrupp.

Joacim Kullinger, från Styrud och som även han sitter med i SSTT:s svenska arbetsgrupp, tog över med information kring den kommande projekteringsanvisningen om styrd borrning, men också ge tips till ledningsägare.

- Styrd borrning är en fantastisk metod, men som med alla metoder gäller det att tänka till innan den används.

Styrd borrning används i både lösa markförhållanden, i mixade typer och i ren bergborrning. Det är därför av vikt att noggranna förarbeten sker för det bästa resultatet.

- Under mina år med styrd borrning är det stora skillnader i hur vi kan utnyttja tekniken idag jämfört med tidigare. Vi kan borra i fler geologier, maskinernas teknik har utvecklats och metoden kan användas i allt fler projekt.

 

Framtiden är schaktfri

Tomas Helenius, Värmdö kommun och ordförande i svenska arbetsgruppen inom SSTT, tillsammans med Borghild Folkedal, Asplan Viak och ordförande i den norska arbetsgruppen inom SSTT, kunde i nästa programpunkt förklara varför användningen av schaktfria metoder kommer att öka i framtiden.

- Nu börjar politikerna sätta press på oss att bli mer miljösmarta. Den svenska regeringen har sagt att vi ska vara klimatneutrala år 2045 och därför kommer kraven att öka vartefter. Därför måste vi gå snabbare framåt och det är då som schaktfritts fördelar blir allt mer uppenbara, menade Tomas.

Fördelarna är inte bara att CO2-utsläppen minskas väsentligt och har varit i fokus under en längre tid, rent ekonomiskt kostar det stora pengar att flytta på massor och deponera, plus kravet på att hålla samhället öppet även under projekttiden. 

- Många uppdragsgivare ställer idag krav på att maskinparken ska vara elektronisk och därför skaffar allt fler entreprenörer dessa maskiner. Här blir NoDig viktig för att bygga upp kompetens och kunskap, menade Borghild.

Kunskapsglappet som funnits på beställarsidan har nu börjat fyllas igen, enligt Tomas Helenius, som en följd av att allt fler arbetar tillsammans inom branschen. Här finns också SSTT som en viktig aktör för att sprida kunskap.

Andra faktorer som talar till schaktfritts fördel är tidsaspekten, ekonomin, renoveringsbehovet, kvalitet och hållbar utveckling.

- Utvecklingen måste bygga på ledningsägarnas behov. Det är det som ska styra utvecklingen framöver.

Tack vare den internationella organisationen ISTT för NoDig-metoder ska kan kunskap och kompetens komma Norden till del från alla världens hörn. Vilken palett som en ledningsägare ska använda sig av kan man också utbilda sig i via Svenskt vatten och SSTT:s kurser.

- Schaktfritts många fördelar var det som fick mig att engagera mig, menade SSTT:s ordförande Mats Rostö, Nacka vatten och avfall, som intervjuades som nästa programpunkt.

SSTT är som organisation navet i utvecklingshjulet och den expertis som finns står öppen för fler att utnyttja. 

- Fler borde gå från konventionella metoder till att testa schaktfria lösningar. Vi måste öka takten för att klara investeringsbehovet som VA-branschen står inför och här har schaktfritt potential att klara det uppdraget.

Jan Bjerkesjö