Beslut om vidare utredning av regionens avloppsvattenrening

Publicerad: 18 mars, 2021

Sydvästra Skåne växer. Infrastrukturen för vårt avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Därför planerar VA SYD för en regional lösning.

Sydvästra Skåne växer. Infrastrukturen för vårt avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Därför planerar VA SYD för en regional lösning.

VA SYDs medlemskommuner samt Svedala har tagit inriktningsbeslut om att vidare utreda en gemensam lösning för avloppsvattenrening i sydvästra Skåne. Hanteringen av den ökade mängden avloppsvatten är avgörande för regionens framtida tillväxt och för att skydda hav och vattendrag. Arbetet med anslutningen av flera kommuner i sydvästra Skåne till avloppsreningsverket Nya Sjölunda är det största som har hänt inom avloppsrening i regionen på många decennier.

Investeringskostnaderna är flera miljarder, men nyttan för samhället kommer ha stor påverkan på regionen och miljön under kommande 100 år. VA SYD ska under året ta fram förslag på hur kostnaderna ska fördelas utifrån hur stor del respektive kommun nyttjar den regionala anläggningen.

- Det är viktiga inriktningsbeslut från kommunerna så att vi kan planera rätt storlek på det nya reningsverket Nya Sjölunda och för att kunna gå vidare med att söka nytt miljötillstånd. Våra medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt Svedala har fastslagit sina befolkningsprognoser för år 2045. Det gör att vi nu kan förfina förslag och beräkningar inför genomförandebeslut som ska tas i kommunerna i början av nästa år, säger Ulf Nyberg, ansvarig för projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD.

Även medlemskommunen Eslöv stödjer ett regionalt avloppsreningsverk men avståndet begränsar anslutning till Nya Sjölunda. Svedala, Staffanstorp och Kävlinge har också erbjudits att ansluta sig till den regionala lösningen. Svedala är positiv och kommer att ansöka om medlemskap i VA SYD. Kävlinge kommer att fatta beslut i kommunfullmäktige senare i mars medan Staffanstorp avböjer medverkan till fortsatt planering för anslutning till en regional lösning.

- Tillsammans står vi starkare när omvärlden och miljölagstiftningen ställer allt skarpare krav på att skydda vattenmiljön. Det kräver stora investeringar i avancerad reningsteknik. Samverkan kommer att ge kostnadseffektivitet och möjlighet att säkra nödvändig teknik och kompetens, säger Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD.

Planerna för avloppsreningsverket Nya Sjölunda och anslutningarna, Malmö avloppstunnel och överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö, är samlade under projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. Från genomförandebeslut tar det cirka tio år innan det kan stå klart.

Städerna växer och infrastrukturen för vatten och avlopp räcker inte till. Befolkningsökningen medför även mer föroreningar i avloppsvatten vilket kräver nya tillstånd för reningsverken.

 

FAKTA

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
Tillsammans med kommunerna skapar vi på VA SYD renare vattenmiljöer och möjlighet för våra städer att växa. Med projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne moderniserar vi regionens avloppsvattenrening. Vi bygger ett nytt reningsverk i Malmö med en tunnel från Lund och en från centrala Malmö.

VA SYDs beslutsordning för vatten och avlopp
VA SYD är ett kommunalförbund och en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet. Förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och fem ägarnämnder, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet. VA SYDs medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö med sammanlagt en halv miljon kunder.

 

Läs mer

VA SYD