Vant endelig storkontrakt i egen kommune

Publicerad: 18 mars, 2021

Olimb Anlegg har beregnet at prosjektet kan utføres nærmest gravefritt med styrt boring. To av de viktigste argumentene for å velge gravefrie metoder er effektivitet og skånsomhet. Foto: Olimb Anlegg AS.

Olimb Anlegg har beregnet at prosjektet kan utføres nærmest gravefritt med styrt boring. To av de viktigste argumentene for å velge gravefrie metoder er effektivitet og skånsomhet. Foto: Olimb Anlegg AS.

Nå blir det slutt på gjentatte ledningsbrudd i et gammelt vannledningsnett i Råde kommune. Fem tusen meter med nytt kommunalt vann og avløp etableres hovedsakelig med styrt boring, og Råde-bedriften Olimb Anlegg vant det store oppdraget på hjemmebane.

Kommunen er godt i gang med å etablere nytt kommunalt vann og avløp i en trekning på fem kilometer rett sør for sentrum. Dette er et stort og omfattende VA-prosjekt som inkluderer blant annet en ny pumpestasjon og etablering av trykkavløp i tillegg til nye hovedvannledninger.

- Det er ikke så ofte det utlyses prosjekter i denne størrelsen hvor våre metoder er så gjennomgående godt egnet for den totale utførelsen – og spesielt ikke rett utenfor vår egen «stuedør», forteller kalkulatør og prosjektleder i Olimb Anlegg, Ole-Petter Andreassen i en pressemelding fra Olimb Anlegg AS.
Tiltakene skal sikre stabil og tilstrekkelig vannforsyning inn til abonnentene i området og gi mulighet for tilknytning til kommunalt avløp for eiendommer som ikke er koblet på spillvannsnettet i dag.

Mange ville utføre prosjektet

Råde kommune la prosjektet ut på anbud i oktober 2020, og interessen fra regionale entreprenører var stor. Av fem godkjente tilbydere i konkurransen var fire graveentreprenører. Den siste tilbyderen Olimb Anlegg AS som har spesialisert seg på å blant annet styrt boring. Olimb Anlegg har beregnet at prosjektet kan utføres nærmest gravefritt med styrt boring.
To av de viktigste argumentene for å velge gravefrie metoder er effektivitet og skånsomhet. Rask gjennomføringstid og minimale inngrep i omgivelsene slår også positivt ut på kostnadsbildet når det er snakk om så mange meter totalt.  Olimb Anlegg leverte den laveste totalprisen i anbudskonkurransen med 14,7 millioner kroner.

3500 meter unnagjort

Allerede i januar var Olimb på plass med rigger og rør på jordene langs den trafikkerte Fredrikstadveien. Siden da har mer enn 3500 meter med nye vann- og avløpsrør kommet på plass i bakken ved hjelp av metoden styrt boring. VA-ingeniør i Råde kommune, Lars-Erik Thoresen, er svært godt fornøyd med den raske fremdriften og gjennomføringen av prosjektet så langt.
-Dette er en etterlengtet og helt nødvendig oppgradering av VA-nettet i området. Det er gledelig at arbeidet har kommet så langt på vei allerede, og ekstra stas at gjøres på en skånsom måte for grunneierne som er berørt, sier han i pressemeldingen.

Flytter hovedvannledningene

De gamle hovedvannledningene langs Fredrikstadveien ble lagt i 1970.Vått terreng og bløte masser har gjort det vanskelig for kommunens driftspersonell å vedlikeholde ledningen og lokalisere de mange lekkasjene når de har oppstått.
De nye hovedvannledningene legges nå sammen med nye spillvannsledninger på oversiden av Fredrikstadveien, gjennom jordene langs veikanten. Kummer blir satt ned i gårdsveiene, og dette vil gjøre det veldig mye enklere for kommunen å drifte anlegget i framtiden.

Minimale inngrep i privat grunn 

Ifølge Lars-Erik Thoresen i Råde kommune er eiendommene til cirka 20 grunneiere berørt i det omfattende prosjektet.
-Alle grunneierne har vært positive til gjennomføringen av prosjektet, også på et tidspunkt da vi så for oss at det ville være nødvendig å grave grøfter over jordene deres for å legge de nye rørene. Vi synes det er veldig hyggelig at metoden vi har valgt gir minimalt med skade på eiendommene til de det gjelder, sier Thoresen.
- Det er snakk om store arealer med dyrket jord vi skal igjennom. Styrt boring med inntrekking av rør ødelegger ikke dreneringen i jordene og etterlater ingen flenger. Skulle vi utført dette med tradisjonell rørlegging i grøft, måtte vi dessuten gått høyere opp på jordene for å få nok plass og sikre arbeidet langs den trafikkerte veien.

Borer under vei og jernbane mens trafikken går som normalt

I uke 12 skal Olimb Anlegg bore krysse samtidig under både Fredrikstadveien og jernbanelinje ved Enebekk. Senere skal det også gjøres en kryssing under jernbanen ved Råde stasjon.
Metoden og fremgangsmåten er lik når det bores og trekkes rør under vei og bane, som når det gjøres gjennom jorder og annet terreng. Tog- og biltrafikk kan gå som normalt, uten stans eller omlegginger, mens Olimb Anlegg utfører dette arbeidet.
Det nye VA-anlegget skal etter planen være ferdigstilt og i drift mot sommeren. 

Styrt boring med inntrekking av rør ødelegger ikke dreneringen i jordene og etterlater ingen flenger.  Her er rørene ferdig sveiset og klare for inntrekking. Foto: Olimb Anlegg AS.

Styrt boring med inntrekking av rør ødelegger ikke dreneringen i jordene og etterlater ingen flenger. Her er rørene ferdig sveiset og klare for inntrekking. Foto: Olimb Anlegg AS.

Odd Borgestrand/pressemelding Olimb Anlegg AS