Fornyelse av vannledning - minutt for minutt

Publicerad: 16 mars, 2021

Kjeldaas AS inviterer til «live» installasjon av glassfiberarmert strømpe for drikkevann. Du kan følge hele prosessen med forkontroll, rengjøring, inntrekking, kalibrering, utherding og montering av endeavslutninger.

Kjeldaas AS inviterer til «live» installasjon av glassfiberarmert strømpe for drikkevann. Du kan følge hele prosessen med forkontroll, rengjøring, inntrekking, kalibrering, utherding og montering av endeavslutninger.

Kjeldaas AS inviterer til webinar med en ny episode av «Grøftefri fornyelse av vannledninger - minutt for minutt», denne gang fra Notodden flyplass. Her skal det installeres 150 meter Saertex Liner H2O i en asbestsementledning DN 200 under rullebanen.

Saertex Liner H2O er verdens første glassfiberarmert strømpe for drikkevann, utherdet med UV-lys med full strukturell styrke.
Sendingen blir tirsdag 23. mars kl. 9:00 – 12:00, hvor alle har mulighet å delta «live» på installasjonen. Hele prosessen med forkontroll, rengjøring, inntrekking, kalibrering, utherding og montering av endeavslutninger vil bli vist i «real time». Det blir mange intervjuer underveis hvor det blir gitt førstehåndsinformasjon fra byggherren, konsulent, produsent, og installatører om krav til forkontroll, installasjonsprosessen, produksjon av strømpen, kvalitetskontroll, produktegenskaper og muligheter.

Prosjektleder Hendrik Panman mener dette er en mulighet hvor alle som ønsker kan følge med på hele installasjonen av Saertex Liner H2O fra sine hjemmekontor. Han mener det her er gode muligheter for å multitaske ved å svare på eposter, planlegge fremtidige prosjekter eller utvikle nye ideer i beste SSTT-ånd.

Deltagelsen er gratis. Påmelding skjer ved å registrere navn og epost på linken nedenfor. Da får dere tilsendt en link og kan oppleve mye spennende og nytt denne dagen rett før påske, lover Pandman.

Link til påmeldinghttps://kjeldaas-as.no/tjenester/kurs/webinar-fornyelse-vl-med-saertex-liner-h2o-minutt-for-minutt/

Intervjuene belyser følgende momenter:

 1. Velkommen til Notodden
 2. Byggherren Notodden kommune v/ Ole Sverre Kantebakke - Notodden og bakgrunn for prosjektet
 3. Rådgiver Asplan Viak v/ Frank Jacobsen - valg av metode
 4. Installasjonsprosessen kort sammenfattet
 5. Oppbygging av strømpe, krav til bestillingen
 6. Skanning av eksisterende ledning
 7. Forberedende arbeider; robotfres, rengjøring, endeavslutning
 8. Vinsj og bruken av den
 9. Produksjon av Saertex Liner H2O, inkl. kvalitetskontroll på fabrikken
 10. Systemleveranse: produsent - installatør
 11. Logistikk, mottakskontroll
 12. Gjennomgang installasjonsbilen
 13. Kalibrerings- og utherdingsprosess
 14. Byggherren v/ Kjell Andrew Kløverød – vann- og avløpsnett i Notodden; «hvor skoen trykker»
 15. Muligheter ift bend, lengde, tilkobling
 16. Å være lærling hos «strømpegjengen»
 17. Samspill mellom kommunens anleggs lag – Stordalen Entreprenør som lokal graveentreprenør og NoDig entreprenør
 18. Endeforsegling til Saertex Liner H2O
 19. Sluttkontroll
 20. Hvor mye tåler en installert strømpe