Ekstrem prisøkning rammer plastrør-bedriftene

Publicerad: 15 mars, 2021

Hver dag kommer det tankbiler med pellets fra de europeiske leverandørene til de norske rørprodusentene. Her fra Hallingplast sin fabrikk i Ål i Hallingdal.

Hver dag kommer det tankbiler med pellets fra de europeiske leverandørene til de norske rørprodusentene. Her fra Hallingplast sin fabrikk i Ål i Hallingdal.

Kraftig økte råvarepriser fører til leveringsproblemer for plastrørindustrien over hele Europa, og det skandinaviske markedet er ingen unntak. Det bekrefter både Pipelife, Hallingplast og HAplast.

-Prisene er på vei opp i en rasende takt. Dette er det mest dramatiske som har skjedd på det siste 10-året, sier salgs- og markedssjef i Hallingplast, Sverre Tragethon. Det er prisen på gassene som benyttes for å produsere plast som har skutt i været. I tillegg er det driftsproblemer på flere petrokjemiske anlegg, noe som fører til redusert kapasitet på verdensbasis. Kuldeperioden som rammet Texas har også vært en  medvirkende årsak.
Som følge av korona-situasjonen er det også store utfordringer med enkelte fraktruter.
Forrige råvarekrise for plastindustrien var i 2015. Da gjaldt det i hovedsak polyetylen, men nå gjelder dette også for andre plastmaterialer i tillegg til stål og trevirke, noe som gjør situasjonen ekstra dramatisk.

Økte produksjonskostnader
-For oss i Hallingplast betyr dette økte produksjonskostnader. Prisene svinger fra måned til måned og er uforutsigbare. Det betyr at vi ikke kan stå for det tilbudet vi ga i januar. Råvarene utgjør en betydelig andel av de totale kostnadene, og det betyr at vi blir tvunget til å øke prisene i tillegg til at marginene våre også blir presset.
Da er vi glad for at vi er en langsiktig aktør med solid økonomi.  Vi har så langt fått de råvarene vi trenger, men nå er markedet så kortsiktig at det som gjaldt i går ikke nødvendigvis gjelder i morgen, sier Sverre Tragethon.

Ekstreme prisøkninger
Administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad forteller at Pipelife allerede i januar sendte ut varsel til markedet for å forberede sine kunder på en prisøkning som følge av knapphet i leveranser og dermed økte råvarepriser.
-Situasjonen er utfordrende for hele bransjen, med til dels ekstreme prisøkninger. Prisøkningen varierer fra 30 til 50 prosent, og det kommer nye prognoser hele tiden. Knapphet i produksjonskapasiteten for plastråstoff, blant annet som følge av den ekstreme kuldeperioden i Texas, har ført til at det har gått fra vondt til verre de siste ukene, sier Aandstad.
Pipelife har så langt klart å opprettholde sin leveringsevne, men har måttet justere sine produksjonsplaner til en viss grad. 
-Vi må leve med usikkerheten, og forberede oss på at den uoversiktlige situasjonen vil vare i hvert fall fram til sommeren, og kanskje også ut over høsten. Det tar tid å få opp kapasiteten på verdensbasis, samtidig som den globale etterspørselen øker i en verden på vei ut av pandemien, slår Aandstad fast.

Dystert også i Troms 
Innehaver Geir Hamnvik i HAplast AS på Furuflaten i Troms tegner det samme dystre bildet som sine kolleger og konkurrenter. 
-Dette er en krevende situasjon også for oss, og vi har ingen garanti for at vi får de råmaterialene vi har behov for. Stort sett har vi klart å levere det som er lovet, og vi håper å få tilnærmet de leveransene vi har bestilt. Så langt har vi klart oss, men det er klart vi må øke prisene slik situasjonen er nå, sier Hamnvik.

Kritisk i Sverige og Tyskland
Ifølge Innovations och kemiindustriarna i Sverige (IKEM) er problemet med leveranser så stort at det er en risiko for at svenske plastproduserende bedrifter kan bli tvunget til å stenge ned deler av sin produksjon, skriver nettstedet Plastforum med sine svenske kolleger i Plastnet som kilde.
Flere svenske medlemsbedrifter i IKEM er redd de vil bli tvunget til å stenge ned sin produksjon på grunn av mangel på materialer eller fordi produksjonskostnadene blir for høye.
Også den tyske industriforeningen rapporterer om store utfordringer. Foreningen for plastemballasje sier at fire av fem tyske produsenter har redusert sin produksjon som følge av råvaremangelen. De tyske plastemballasje-produsentene forventer også at mangelen på råvarer til plastindustrien vil eskalere de neste ukene.
Etterspørselen etter plastråvarer økte kraftig og langt mer enn forventet mot slutten av 2020. Etter dette har etterspørselen stadig økt, noe som har drevet prisene oppover, skriver Plastforum. Det viser seg at store volum med råmaterialer produsert i USA og Saudi-Arabia er blitt omdirigert til det asiatiske markedet i stedet for å komme til det europeiske markedet.

Odd Borgestrand tekst og foto