”50 procent av utsläppen kan kapas redan i dag”

Publicerad: 15 mars, 2021

Med bättre planering och användning av tillgängliga metoder kan utsläppen från byggande av infrastruktur och byggnader halveras, redan i dag. Det konstaterar analys- och teknikkonsultföretaget WSP i en ny rapport där de redogör för fem steg för att nå en klimatneutral samhällsbyggnadssektor.

Om Sverige och världen ska kunna nå de uppsatta klimatmålen måste utsläppen från samhällsbyggandet minska drastiskt de kommande decennierna. Men hur ska det gå till? Det har WSP analyserat i den nya rapporten ”Net Zero Carbon Construction”.

– Vi vet att bygg och anläggning står för en stor del av de globala utsläppen, samtidigt finns det stora behov att bygga ut viktiga samhällsfunktioner. Men vi kan inte fortsätta bygga som vi tidigare gjort. Vi behöver öka kunskapen hos beställare och beslutsfattare, vi behöver främja flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet och vi behöver förändra hur vi använder och transporterar byggnadsmaterial, säger Maria Brogren, innovations- och hållbarhetschef på WSP.

Samhällsbyggnadssektorn består av en mängd olika aktörer i en komplex värdekedja. WSP konstaterar att ingen aktör ensam har möjlighet att göra de förändringar som är nödvändiga för sektorns klimatomställning, utan alla aktörer behöver arbeta tillsammans och ta ansvar för sin del.

– Vi menar att med redan befintliga metoder kan vi halvera utsläppen från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader. Det är upp till oss i branschen att implementera dem. För att komma åt resterande utsläpp behöver nya lösningar, metoder och material utvecklas. Forskning och innovation är avgörande, liksom att våga utmana rådande normer och standarder och testa nya metoder i projekt, säger Maria Brogren.

I rapporten Net Zero Carbon Construction har WSP identifierat fem principer för en klimatneutral samhällsbyggnadssektor:

  1. Utveckla strategier och krav som leder till minskade utsläpp samt bidra till ökad kunskap hos beställare och andra beslutsfattare.
  2. Planera samhällen, stadsdelar och infrastruktur för att undvika eller minska utsläpp.
  3. Utforma byggnader och infrastruktur på ett sätt som främjar flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet samt minskar klimatpåverkan.
  4. Skapa förutsättningar för fossilfria transporter och arbetsmaskiner.
  5. Utred och föreslå kompensation för kvarvarande utsläpp.

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet här (pdf).

Läs mer

WSP