Stort intresse för digitala RÖK-konferensen

Publicerad: 12 mars, 2021

Magnus Bäckström kan notera ett stort intresse för RÖK-seminariet 23-25 mars och det är hög tid att anmäla sig.

Magnus Bäckström kan notera ett stort intresse för RÖK-seminariet 23-25 mars och det är hög tid att anmäla sig.

Det är ett stort intresse för kommande rök-webinar 23-25 mars. Just nu har drygt 250 deltagare inkl talare anmält intresse och det är 10 dagar kvar. Den 24 mars är temadag för schaktfritt med Tomas Helenius och Magnus Bäckström som moderatorer.

 

RÖK-konferensen 23-25 mars

 

23 mars tema ny branschstandard dricksvattendistribution (P114) – vad är nytt? kl 9-12

Moderatorer Krister Törneke Tyréns AB, Johan Spännare DHI Sverige AB, Magnus Bäckström Svenskt Vatten  

 

24 mars tema schaktfritt kl 9-12

Tomas Helenius, Värmdö kommun, Magnus Bäckström, Svenskt Vatten

Ur programmet för temadagen:

Fredrik Johansson, Göteborgs stad Kretslopp och vatten, ger en översikt av schaktfria metoder. Joacim Kullinger, Styrud, ger tips för ett lyckat projekt med styrd borrning. Tomas Helenius och Borghild Folkedal gör en trendspaning och internationell utblick. Mats Rostö, SSTTs ordförande, intervjuas om en vision för schaktfritt. Anna Norström, Svenskt Vatten, berättar om forskning och innovation inom VA. Fredrik Johansson återkommer och nu med erfarenheter från VA-projekt med flexibla foder. Olle Persson och Love Pallon från RISE berättar om slutsatser från ett flerårigt forskningsprojekt om flexibla foder. Det blir även en paneldiskussion om schaktfritt med Olle Persson RISE, Simon Åkerlund NCC NoDig, Stefan Indahl Aarsleff, Anna Norström Svenskt Vatten, Borghild Folkedal SSTT och Fredrik Johansson Göteborgs stad Kretslopp och vatten. Förmiddagen avslutas med att Tommy Giertz, SVOA, berättar om invändig inspektion av vattenledningar för att bedöma livslängd och satus, samt Anne Adrup, Sweco, som informerar om reviderad branschstandard för rörinspektion i nya publikationen P122. 

 

25 mars tema tillskottsvatten kl 9-12

Moderatorer Anna Ohlin Saletti Chalmers/Göteborg stad Kretslopp och vatten, Lena Blom Göteborg stad Kretslopp och vatten, Magnus Bäckström Svenskt Vatten

 

Läs mer och anmälan

Jan Bjerkesjö