Oroligt på marknaden för plaströr, delar och brunnar

Publicerad: 11 mars, 2021

Foto Wikimedia Commons

Foto Wikimedia Commons

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening, har fått information från flera leverantörer inom VA-material att marknaden för plaströr, som avser större projektupphandlingar, är väldigt orolig.

Plaströrstillverkarna klarar i dagsläget inte att hålla längre giltighetstid än 7 dagar på sina offerter då det är osäker prisnivå på råvara, men vad värre är så är det sena och ibland helt uteblivna leveranser in till rörtillverkarna, skriver Sinfra på sin hemsida.

Informationen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Detta är resultatet av en ”försenad pandemieffekt”.
  • Produktionen av Eten ligger på en låg nivå och har minskat kraftig då det är en restprodukt från oljeproduktionen. Efterfrågan har förändrats kraftigt beroende på minskat behov av flygbränsle men även vanlig biltrafik.
  • Den köldknäpp som nyligen kraftfullt drabbade USA orsakade flera fabrikstörningar som tillverkar plastråvara och flera av dem har produktionsstopp då de helt enkelt frös sönder.
  • Kina passar på att hamstra och USA dammsuger marknaden.
  • Mars och april månad flaggas det för en förvärrad situation.
  • Samtliga plastråvaror påverkas kraftigt – PP, PVC, PEH, Styren

- Det här påverkar i dagsläget inte våra avtalspriser, men i de fall man projekterar specialupphandlingar i kommunerna bör man ha insikt om detta, skriver Sinfra på sin hemsida.

Rolf Näslund, marknadschef på Inpipe, ger uppgiften "delvis rätt".

- Vi har märkt att leverantörspriserna höjs med alltför högt tempo och det kan nog härröra till en viss ”pandemieffekt”. Men syftas oron på orderingång och förfrågningar så känner vi inte av det. Tvärtom, vi räknar hela tiden på jobb för närvarande.

Sinfra/Jan Bjerkesjö