Vidar tar steget fra rør til kummer og tanker

Publicerad: 1 mars, 2021

Bildet: Dagens daglige leder i Gategodsgutta, Are Strand, (t.h) overlater med glede sjefsstolen i selskapet til Vidar Aase. -Vi hadde mange gode søkere med ledererfaring og relevant kompetanse, og jeg er svært fornøyd med å få nettopp Vidar inn i denne jobben, sier Strand. (Foto: Gategodsgutta)

Bildet: Dagens daglige leder i Gategodsgutta, Are Strand, (t.h) overlater med glede sjefsstolen i selskapet til Vidar Aase. -Vi hadde mange gode søkere med ledererfaring og relevant kompetanse, og jeg er svært fornøyd med å få nettopp Vidar inn i denne jobben, sier Strand. (Foto: Gategodsgutta)

Etter 18 år i ulike roller i Vitek AS er Vidar Tiedemann Aase (48) klar for nye utfordringer. Nå går han inn i stillingen som daglig leder i Bergensfirmaet Gategodsgutta AS. Dermed holder han seg innen samme bransje, men med et sterkere fokus på fornyelse av kummer og tanker.  

-Gategodsgutta er et framoverlent og innovativt selskap som jeg gjerne vil være en del av. Samtidig ønsker jeg å være en del av norsk VA-bransje fortsatt. Vi har mange utfordringer foran oss, og det er et spennende marked å jobbe i. Nå var tiden inne for et skifte, og jeg kjenner at jeg gleder meg til den nye jobben. Så vet jeg også at det er et tett og godt samarbeid mellom Gategodsgutta og Vitek AS, og jeg vil gjerne bidra til at det samarbeidet kan utvikles ytterligere, sier Aase.
Han mener det er sunt at nøkkelpersoner i ulike selskaper skifter beite.

-Vi trenger nye utfordringer etter mange år i samme selskap, og jeg håper å bidra til fortsatt vekst også i det selskapet jeg nå går inn i. Jeg vet jeg kommer til et selskap som hele tiden jakter på de smarte løsningene. Her er det positive eiere som også vil gi meg utfordringer, sier Aase.

Allsidig bakgrunn
Vidar Aase har de siste årene vært ansvarlig for all drift i Vitek Miljø AS. Det innbefatter alle kommunaltekniske tjenester og rørtjenester, og i tillegg har han også vært sterkt involvert i kalkulasjonsoppgavene. Tidligere var han daglig leder i Vitek Service AS. Før han kom til Vitek AS jobbet Vidar Aase 12-13 år som rørlegger i Bergensområdet, og kjenner dermed både bransjen og markedet svært godt.

En viktig rolle
-Både politikere og publikum er blitt langt mer oppmerksom på hvor viktig rolle VA-bransjen spiller i det totale infrastrukturbildet. Vann og avløp er ikke lenger «de hemmelige tjenestene». Med klimaendringer, store nedbørsmengder, flom, tette avløp og overvann har befolkningen fått øynene opp for at vi gjør en viktig samfunnsjobb. Her er Vitek AS og Gategodsgutta en liten, men viktig brikke både lokalt og nasjonalt, sier Aase videre.

Nylig kom en ny Norsk Vann rapport som forteller oss at investeringsbehovet i norske kommuner fram mot 2040 er på svimlende 332 milliarder kroner for å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann.  Mange kommuner er blitt langt flinkere til å fornye ledningsnettet, men dessverre er det fortsatt mange kommuner som «glemmer» at kummene er en del av anleggene.

I min tid som rørlegger og som operatør på rørinspeksjonsbil så jeg mange kummer i svært dårlig tilstand, og heldigvis er det kommet nye og gode måter å rehabilitere kummer på. Her har Gategodsgutta AS bidratt med bærekraftige løsninger, mener Aase.

Daglig leder blir styreleder
Dagens daglige leder i Gategodsgutta, Are Strand, overlater med glede sjefsstolen i selskapet til Vidar Aase.
-Vi hadde mange gode søkere med ledererfaring og relevant kompetanse, og jeg er svært fornøyd med å få nettopp Vidar inn i denne jobben. Selv går jeg inn i rollen som styreleder og rådgiver i Gategodsgutta og vil også fortsette i rollen som økonomisjef i søsterselskapet Arstec AS, som har spesialisert seg på forebyggende vedlikehold innen asfaltfaget og kommunalteknikk. Sammen med både kunder og produsenter skal vi kontinuerlig arbeide for alltid å ha innovative produkter med topp kvalitet, raskt levert til konkurransedyktige priser, sier Are Strand.
Han kan glede seg over god vekst i Gategodsgutta. I fjor økte omsetningen betydelig, og målsettingen er å fortsette den gode trenden.

-Bransjen har i mange år snakket om økt investeringstakt på både ledningsnett og kummer. Vi vil gjerne være med på den veksten som må komme. Derfor styrker vi administrasjonen, og vil se etter flere medarbeidere også. Med Vidar på laget er jeg sikker på at vi skal utvikle oss videre i ønsket retning, sier Are Strand.

Odd Borgestrand