Kurs og tematreff er SSTT Norge sine viktigste møteplasser

Publicerad: 25 februari, 2021

Fagtreff, konferanser og et utvidet spekter av kurs står på prioriteringslista til den norske arbeidsgruppa i SSTT for 2021.

Fagtreff, konferanser og et utvidet spekter av kurs står på prioriteringslista til den norske arbeidsgruppa i SSTT for 2021.

Tematreff, utvidede kurstilbud, konferanser og fortsatt satsing på ulike kommunikasjonskanaler med nyhetsbrev, oppdaterte nettsider og synlighet i sosiale medier står sentralt i handlingsplanen til den norske arbeidsgruppa i SSTT for 2021. Med fokus på disse aktivitetene, ønsker arbeidsgruppa å kunne øke medlemstallet med 10 prosent.

Foreningen hadde ved årsskiftet totalt 159 medlemmer.
Satsingsområdet er å utvide kurstilbudet på sikt, blant annet for å kunne tilby relevante kurs som en del av satsingen rundt det nye Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, som er under etablering. Her er planen at senteret skal stå klart i løpet av høsten 2022.
-Vannbransjen og samfunnet har store behov for teknologi som kan bidra til kostnadseffektiv og trygg fornyelse samt vedlikehold av ledningsnett og tilhørende vanninfrastruktur. Her vil SSTT være med som en aktiv aktør ved å kunne tilby flere ulike kurs, sier leder av den norske arbeidsgruppa og nestleder i styret for SSTT, Borghild Teigland Folkedal.

Fagtreff og konferanser
Målsettingen for 2021 er å arrangere minimum fem tematreff, enten fysiske eller digitale, avhengig av Covid-19-utviklingen. SSTTs NoDig-konferanse er planlagt gjennomført i Bergen 19.-20. oktober. Dersom det ikke lar seg gjøre å arrangere konferansen fysisk vil det bli utarbeidet et digitalt alternativ. Endelig avgjørelse om dette vil bli tatt før sommerferien.

SSTTs norske arbeidsgruppe vil også bidra i forberedelsene til neste års Hallingtreff og ikke minst den internasjonale ISTT-konferansen i Finland i 2022.

Invitasjon til årets første innføringskurs i NoDig er allerede sendt ut. Dette blir et digitalt kurs 20.-21.april, og her er det plass til 25 deltakere. Se program her Lenke for påmelding Det planlegges et nytt kurs til høsten.

-Vi vil også øke innsatsen ved å utarbeide presentasjoner for kortere undervisningsøkter/ seminarer spesielt rettet mot studenter ved høgskoler og universiteter. Presentasjonene skal gi en nøytral innføring i NoDig metoder og tilpasses undervisningsøkter på 1-3 timer. Arbeidsgruppa vil bruke disse presentasjonene ved skolebesøk eller gjennom digitale seminarer.
SSTT har også dialog med ADK-rådet for å få utarbeide et eget undervisningsopplegg om NoDig-metodene som en del av ADK-utdanningen. Ofte er det NoDig-entreprenørene som har formidlet kunnskap i dette utdanningsløpet, men både SSTT og ADK-rådet mener det er viktig å få på plass en nøytral og uavhengig modul om de grøftefrie metodene, sier Folkedal.

Egen informasjonsstrategi
SSTT har nylig utarbeidet ny varemerke- og kommunikasjonsstrategi. SSTT har et sterkt fokus på klimaendringer og miljøfordelene ved å ta i bruk de ulike NoDig-metodene. Foreningen vil derfor fortsette jobben med å kommunisere åpenbare miljøfordeler ved å ta i bruk grøftefrie metoder der dette viser seg å være mest hensiktsmessig.
-Vi vil også i år gjøre det vi kan for å tydeliggjøre hva vi står for,  og på den måten nå fram med vårt budskap til våre målgrupper i norsk vannbransje. Det er viktig for oss å komme i dialog med beslutningstakere i bransjen og bidra til økt kunnskap for å fatte de rette beslutningene. Vi ønsker rett og slett å være et «kompetansesenter» for hele vannbransjen, sier Borghild T. Folkedal videre.
-Vårt budskap skal være enkelt å forstå og det skal basere seg på saklig og relevant informasjon, enten det er gjennom fagtreff, seminarer, undervisningsopplegg eller artikler og reportasjer på våre digitale plattformer, understreker hun.

Utviklingsprosjekter
Den norske arbeidsgruppa vil inneværende år også jobbe videre med en oversikt over de ulike NoDig-metodene og gjøre disse tilgjengelig på egne nettsider. Metodene har allerede blitt publisert på svensk, og skal også publiseres på norsk i løpet av året.
-Vi ønsker at oversikten skal være mest mulig lik på de to språkene, og derfor valgte vi å jobbe på et språk om gangen, opplyser Borghild T. Folkedal. Det finnes noen nasjonale forskjeller, slik at tekstene ikke vil bli helt like på de ulike språkene. Dermed trenger vi noe tid til å bearbeide dette til det norske markedet utover en ren språklig oversettelse, fortsetter hun.
Foreningen legger stor vekt på kontakt med andre organisasjoner og foreninger i norsk og nordisk vannbransje. Foreningen har felles sekretariat med Rørinspeksjon Norge, og har god kontakt med RIN og Norsk Vann, samt andre bransjeorganisasjoner.

 

Odd Borgestrand